Miljöpolicy

Teamtailor utvecklar en tjänst som hjälper våra kunder att minska sin miljöpåverkan. Genom att använda vår tjänst så minskar våra kunder förbrukning av papper, skrivare, kopiatorer samt reducerar antal resor och mycket mer.

Men vi nöjer oss inte med det.

Teamtailor ska verka för en miljömedvetenhet och alla anställda ska prioritera och ta hänsyn till miljön i det dagliga arbetet. Vår miljöpåverkan ska vara minsta möjliga och vi arbetar för att miljötänkandet ska genomsyra verksamheten. Genom att efterleva denna miljöpolicy vill vi vara ett gott föredöme samt inspirera till ett bättre miljötänkande och miljöval bland våra anställda och bland andra organisationer.

Detta gör vi genom att:

Inköpspolicy

Teamtailor ska alltid prioritera att köpa produkter och tjänster som är miljömärkta. Detta gäller till exempel kopieringspapper, datorer, kaffe, batterier, el, lågenergilampor, städtjänster, hotell, mm.