Integritetspolicy

Uppdaterades senast:

I denna integritetspolicy förklarar vi hur Teamtailor behandlar dina personuppgifter om du:

 1. Använder en tjänst som Teamtailor tillhandahåller, dvs. antingen i) våra ATS- och employer branding-tjänster eller ii) Aboard HR (båda är en "Tjänst" och du en "Användare").

 2. Representerar en Teamtailor-kund i förhållande till Teamtailor, till exempel genom att underteckna avtalet mellan Teamtailor och vår kund ("Kundens kontaktperson").

 3. Representerar ett företag som Teamtailor har identifierat som en potentiell kund ("Potentiell användare").

 4. Representerar ett företag som är Teamtailors leverantör eller partner när de tillhandahåller en Tjänst ("Partnerns kontaktperson").

 5. Kontaktar Teamtailor, till exempel via vår hemsida eller vår kundsupport, men inte tillhör någon av de grupper som anges ovan ("Annan kontaktperson").

Denna integritetspolicy beskriver också vilka rättigheter du har och hur du kan utöva dessa rättigheter.

När vi nämner "Teamtailor", "vi" eller "oss" hänvisar vi till Teamtailor AB, Östgötagatan 16, 11621 Stockholm, Sverige, registrerat hos Bolagsverket under organisationsnummer 556936–6668.

1. Om behandling av personuppgifter

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande, fysisk person. Exempel på personuppgifter är: Namn, e-postadress, telefonnummer och IP-adress. Behandling av personuppgifter är all automatiserad användning av personuppgifter – till exempel insamling, skapande, analys, delning och radering av personuppgifter.

Det finns lagar och regler om hur företag får behandla personuppgifter, så kallade dataskyddslagar. Olika dataskyddslagar gäller för olika typer av användning av personuppgifter och i olika delar av världen. Ett viktigt exempel på en dataskyddslag som är relevant för Teamtailors användning av dina personuppgifter, som beskrivs i denna integritetspolicy, är EU:s Dataskyddsförordning (2016/679, GDPR).

De flesta skyldigheter enligt dataskyddslagar gäller för den så kallade personuppgiftsansvarige. En personuppgiftsansvarig är den instans som bestämmer för vilka ändamål personuppgifter ska behandlas och hur behandlingen ska utföras. Den personuppgiftsansvarige kan använda ett så kallat personuppgiftsbiträde. Ett personuppgiftsbiträde är en instans som endast får behandla personuppgifter baserat på instruktioner från den personuppgiftsansvarige och får inte använda personuppgifterna för egna ändamål.

2. Är Teamtailor personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde?

2.1 Användare

Teamtailor behandlar personuppgifter om Användare både som personuppgiftsbiträde och som personuppgiftsansvarig.

När företaget du representerar registrerar dig för och låter dig använda en Tjänst är företaget personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom den Tjänsten. Teamtailor fungerar som dess personuppgiftsbiträde. Kontakta din arbetsgivare för att få information om hur företaget du representerar hanterar dina personuppgifter när du använder en Tjänst, eller för att utöva dina rättigheter. 

Men när företaget du representerar registrerar dig för och använder en Tjänst, samlar Teamtailor också in en begränsad mängd personuppgifter om dig och använder dem för egna ändamål. När vi gör det agerar vi som personuppgiftsansvarig. Denna användning av dina personuppgifter är vad som beskrivs i denna integritetspolicy.

2.2 Alla andra grupper

Teamtailor behandlar en begränsad mängd personuppgifter om de andra grupperna av individer som anges ovan. När vi gör det agerar vi som personuppgiftsansvarig. Denna användning av dina personuppgifter är vad som beskrivs i denna integritetspolicy.

3. Vilka personuppgifter behandlar vi?

 • Kontakt- och identifieringsuppgifter – såsom namn, titel, kön, företagsmejl, företagsnummer.

 • Företagsrelaterade uppgifter – information om företaget du arbetar för och dess avtal med Teamtailor, till exempel företagsnamn, information om din rätt att representera ditt företag, ekonomi- och faktureringsuppgifter.

 • Tekniska och statistiska uppgifter – vi samlar in tekniska och statistiska uppgifter från Tjänsten och våra webbplatser, såsom IP-adress och information om din aktivitet i Tjänsten.

 • Information om enheten – vi samlar in tekniska och statistiska uppgifter från din dator (eller mobila enhet) i samband med din användning av våra webbplatser, såsom IP-adress, webbläsartyp och version, sessionsbeteende, trafikkälla, skärmupplösning, föredraget språk, geografisk plats, operativsystem och liknande information om din enhet och enhetsinställningar/användning.

 • Din kommunikation med Teamtailor – såsom din inmatning i formulär på vår hemsida, chattkonversationer, epostkommunikation med våra kontaktpersoner och kundsupport. Om du ger oss eller publicerar en recension av Tjänsten och ger oss rätt att använda den, anses detta också vara en del av din kommunikation med Teamtailor.

4. Varifrån får vi dina personuppgifter?

4.1 Alla grupper

 • Dig. En stor del av den information vi behandlar om dig får vi från dig. Du kan ge oss information om dig själv på olika sätt, till exempel när du använder tjänsten, deltar i ett evenemang, kontaktar oss för en demo av Tjänsten eller kontaktar vår kundsupport. Du kan alltid välja att inte ge oss dina uppgifter, men i så fall kan vi inte ge dig stöd inom vissa områden, såsom att ge en demo, bjuda in dig till ett evenemang eller svara på din supportfråga.

 • Från företaget du representerar, till exempel för att låta dig använda tjänsten, ingå avtal med Teamtailor eller aktivera fakturering.

 • Från sociala medier och annan offentlig information, till exempel din offentliga LinkedIn-profil och andra medier där du publicerar en offentlig kundrecension av Tjänsten.

4.2 Endast potentiella användare

 • Från våra affärspartners, som skickar oss din information eftersom de vet att du är, eller tror att du kan vara, intresserad av att använda Tjänsten.

 • Från lead-genereringstjänster, som samlar in dina kontaktuppgifter från offentliga källor.

Om du vill ha mer information om exakt vilka källor vi har fått dina personuppgifter från kan du alltid kontakta oss. Du hittar våra kontaktuppgifter i Avsnitt 10 nedan.

5. Hur använder vi dina personuppgifter, på vilken rättslig grund och hur länge?

I avsnitten nedan beskrivs:

 • För vilka/vilket ändamål vi använder dina personuppgifter.

 • Vilka kategorier av personuppgifter vi använder för varje ändamål.

 • Den så kallade rättsliga grunden som vi förlitar oss på när vi behandlar dina personuppgifter för ett visst ändamål. En rättslig grund är ett skäl för att använda de uppgifter som är motiverade enligt Dataskyddsförordningen.

 • Hur länge Teamtailor använder personuppgifterna för respektive ändamål.

5.1 Alla grupper

SyfteKategorier av personuppgifter som användsRättslig grundHur länge används personuppgifterna för detta ändamål?
Om du begär att få information från oss, till exempel genom att registrera dig för ett nyhetsbrev, en testversion av Tjänsten eller om du kontaktar vår kundsupport, kommer vi att använda dina personuppgifter för att ge dig den information du begärde och för att dokumentera vårt svar.Alla kategorier av personuppgifter som anges ovan kan användas för detta ändamål, beroende på vad din begäran är.En intresse-avvägning baserad på vårt berättigade intresse av att kunna förse externa parter med information som de har begärt.

För Användare, Kundens Kontaktpersoner och Partners Kontaktpersoner: så länge företaget du representerar har ett avtal med Teamtailor, och upp till tre (3) år därefter.

För Potentiella Användare och Andra Kontaktpersoner: i två (2) år från vår senaste kontakt med dig.

Om du registrerar dig för ett evenemang eller något vi publicerar och som vi anordnar eller skapar i samarbete med en partner kan vi dela dina uppgifter med den partnern.

Både Teamtailor och partnern kan sedan kontakta dig med erbjudanden, innehåll och annan information.

För mer information om hur partnern behandlar dina personuppgifter hänvisar vi till partnerns egen integritetspolicy.

Kontakt- och identifierings-uppgifter

Företagsrelaterade uppgifter

Din kommunikation med Teamtailor

En intresseavvägning baserad på vårt berättigade intresse av att kunna förse externa parter med information som de har begärt.

För Användare, Kundens Kontaktpersoner och Partners Kontaktpersoner: så länge företaget du representerar har ett avtal med Teamtailor, och upp till tre (3) år därefter.

För Potentiella Användare och Andra Kontaktpersoner: i två (2) år från vår senaste kontakt med dig.

Om du registrerar dig för ett evenemang som vi anordnar: för att administrera evenemang för våra nuvarande, tidigare och potentiella kunder och kontaktpersoner.Alla kategorier av person-uppgifter som anges ovan kan användas för detta ändamål.En intresseavvägning baserad på vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra våra produkter, Tjänster och evenemang till våra potentiella, nuvarande och tidigare kunder och kontakt-personer.

För Användare, Kundens Kontaktpersoner och Partners Kontaktpersoner: så länge företaget du representerar har ett avtal med Teamtailor, och upp till tre (3) år därefter.

För Potentiella Användare och Andra Kontaktpersoner: i två (2) år från vår senaste kontakt med dig.

För att underhålla, utveckla, testa och på annat sätt säkerställa säkerheten för våra webbplatser och Tjänster. Detta inkluderar också upptäckt, utredning och förebyggande av bedrägeri och annan olaglig verksamhet.Alla kategorier av personuppgifter som anges ovan kan användas för detta ändamål.En intresseavvägning baserad på vårt berättigade intresse av att kunna tillhandahålla en säker och kompatibel webbplats och Tjänster till våra kunder.

För Användare, Kundens Kontaktpersoner och Partners Kontaktpersoner: så länge företaget du representerar har ett avtal med Teamtailor, och upp till tre (3) år därefter.

För Potentiella Användare och Andra Kontaktpersoner: under ett (1) år efter att du besökt vår webbplats resp. använde Tjänsten.

För att skapa aggregerad analys av hur en Tjänst, våra webbplatser och kundsupport används och fungerar, för statistiska ändamål och produktförbättringsändamål.Alla kategorier av personuppgifter som anges ovan kan användas för detta ändamål.En intresseavvägning baserad på vårt berättigade intresse av att kunna utveckla våra tjänster för våra kunder.Under hela anonymiseringsprocessen.
För att samla in information om din användning av webbplatsen för våra ATS- och employer branding-tjänster, med hjälp av cookies och annan spårningsteknik. Du kan läsa mer om hur vi använder cookies i vår Cookie-policy.

Tekniska och statistiska uppgifter

Information om enheten

Nödvändiga cookies: en intresseavvägning baserad på vårt berättigade intresse av att kunna tillhandahålla vår webbplats till dem som besöker den.

Cookies som används för alla andra ändamål: ditt samtycke.

För information om hur länge vi behåller den information vi samlar in med hjälp av cookies, se vår Cookie-policy.
I samband med en eventuell sammanslagning, försäljning av företagets tillgångar, finansiering eller förvärv av hela eller delar av vår verksamhet till ett annat företag kan dina personuppgifter behandlas, delas eller överföras till de parter som är involverade i processen.Alla kategorier av personuppgifter som anges ovan kan användas för detta ändamål.En intresseavvägning baserad på vårt berättigade intresse av att kunna utveckla vår verksamhet.Under hela processen av företagsbesiktningen.
Om en offentlig myndighet begär information om dig, och vi är skyldiga enligt lag att tillhandahålla informationen, kommer vi att göra det.Alla kategorier av person-uppgifter som anges ovan kan användas för detta ändamål.Detta är nödvändigt för att Teamtailor ska kunna uppfylla en rättslig skyldighet.Under den tidsperiod som myndigheten begär.

Om det behövs för att skydda våra, våra kunders och tredje parts rättigheter och egendom delar vi information om dig med offentliga myndigheter eller med andra parter som är involverade i en potentiell eller befintlig rättslig process.

Vi delar dina personuppgifter med våra leverantörer som tillhandahåller tjänster och funktionalitet till Teamtailor, såsom: datacenter, Plattformar som Tjänst, system för hantering av supportärenden, CRM-system och affärskonsulter.

Detta inkluderar även andra instanser i Teamtailor-gruppen som behandlar dina personuppgifter för vår räkning.

Leverantörerna kan i sin tur lämna ut sådan information till sina underleverantörer. Leverantörerna och deras underleverantörer är Teamtailors personuppgiftsbiträden.

Alla kategorier av personuppgifter som anges ovan kan användas för detta ändamål.En intresseavvägning, baserad på vårt berättigade intresse av att få tillgång till tjänster och funktioner från andra företag, som vi inte kan tillhandahålla själva.

Detta varierar beroende på vilken specifik leverantör som används.

Den maximala tidsperioden är dock den längsta tidsperioden för vilken vi använder dina personuppgifter, enligt denna integritetspolicy.

Se även Avsnitt 6 nedan om din rätt att få information om vilka mottagare dina personuppgifter delas med och hur länge de kommer spara dina personuppgifter.

5.2 Användare

SyfteKategorier av personuppgifter som användsRättslig grundHur länge används personuppgifterna för detta ändamål?

För att marknadsföra våra Tjänster, produkter och evenemang som vi tror är relevanta för dig genom att kontakta dig, till exempel genom att ringa dig eller genom att skicka information per e-post.

Om du inte vill få någon direktmarknadsföring från oss kan du när som helst avregistrera dig genom att klicka på avregistreringsknappen i e-postmeddelandet eller kontakta oss på support@teamtailor.com.

Alla kategorier av personuppgifter som anges ovan kan användas för detta ändamål.En intresseavvägning baserad på vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra våra Tjänster, produkter och evenemang till våra potentiella, nuvarande och tidigare kunder.Så länge företaget du representerar har ett avtal med Teamtailor, och upp till tre (3) år därefter.
För kundundersökningar om en Tjänst.Alla kategorier av personuppgifter som anges ovan kan användas för detta ändamål, beroende på vad undersökningen avser.En intresseavvägning baserad på vårt berättigade intresse av att förstå våra befintliga och tidigare kunders åsikter om en Tjänst.Så länge företaget du representerar har ett avtal med Teamtailor, och upp till tre (3) år därefter.
Vi kan kontakta dig och fråga om vi kan publicera en kundrecension du gjort, i syfte att marknadsföra en Tjänst.Alla kategorier av personuppgifter som anges ovan kan användas för detta ändamål.

Samla in din recension och kontakta dig: en intresseavvägning baserad på vårt berättigade intresse av att kunna be dig om en recension.

Publicera recensionen: ditt samtycke.

Samla in din recension och kontakta dig: så länge företaget du representerar har ett avtal med Teamtailor, och upp till tre (3) år därefter.

För publicering av recensionen: för publikationens livslängd eller kortare, om du återkallar ditt samtycke.

För att analysera statistik över hur Användare använder Tjänsterna, och specifika funktioner i Tjänsterna, i syfte att stödja våra kunder i att optimera deras användning av Tjänsterna.Alla kategorier av person-uppgifter som anges ovan kan användas för detta ändamål.En intresseavvägning baserad på vårt berättigade intresse av att kunna utveckla våra Tjänster och stödja våra kunder.Så länge företaget du representerar har ett avtal med Teamtailor, och upp till tre (3) år därefter.
För att spela in våra möten med dig, i syfte att dokumentera och analysera mötet.

Kontakt- och identifieringsuppgifter

Företagsrelaterade uppgifter

Din kommunikation med Teamtailor

Ditt samtycke

För den kortare perioden av:

(i) så länge företaget du representerar har ett avtal med Teamtailor, och upp till tre (3) år därefter; och (ii) tills du återkallar ditt samtycke.

För att anpassa vår marknadsföring och reklam för våra produkter, Tjänster och evenemang. I synnerhet använder vi dina uppgifter för att:

- låta dig se Teamtailor-annonser som är av särskilt intresse för dig;

- se till att du inte ser Teamtailor-annonser som inte är relevanta för dig: och

- hitta personer med liknande profiler som du.

Alla kategorier av personuppgifter som anges ovan kan användas för detta ändamål.En intresseavvägning baserad på vårt berättigade intresse av att kunna anpassa marknadsföringen av våra produkter, Tjänster och evenemang till rätt målgrupper.Så länge företaget du representerar har ett avtal med Teamtailor, och upp till tre (3) år därefter

5.3 Kundens kontaktpersoner och Partners kontaktpersoner

SyfteKategorier av personuppgifter som användsRättslig grundHur länge används personuppgifterna för detta ändamål?
För att ingå, administrera och dokumentera Teamtailors avtal med det företag du representerar.

Kontakt- och identifieringsuppgifter

Företagsrelaterade uppgifter

En intresseavvägning baserad på vårt berättigade intresse av att kunna ingå, dokumentera och administrera avtalet med det företag du representerar.

För att ingå och administrera avtalet: så länge företaget du representerar har ett avtal med Teamtailor.

För att dokumentera avtalet, efter att det upphört: upp till tio (10) år efter att avtalet upphört.

För fakturerings-och betalningsändamål, dvs:

- fakturera företaget du representerar om det köper något från Teamtailor,

- betala fakturor från det företag du representerar om Teamtailor gör inköp från det,

- bearbeta transaktionerna relaterade till dessa fakturor.

Kontakt- och identifieringsuppgifter

Företagsrelaterade uppgifter

En intresseavvägning, baserad på vårt berättigade intresse av att ta emot betalning för de Tjänster vi tillhandahåller våra kunder, respektive att kunna betala för de tjänster vi använder.

Vi har även lagstadgade skyldigheter att dokumentera och förvara uppgifter om betalningar till oss, enligt Bokföringslagen (1999:1078).

För fakturering- och betalningshantering: så länge företaget du representerar har ett avtal med Teamtailor.

För bokföringsändamål: i sju (7) år.

5.4 Potentiella användare

SyfteKategorier av personuppgifter som användsRättslig grundHur länge används personuppgifterna för detta ändamål?

För att marknadsföra våra Tjänster, produkter och evenemang som vi tror är relevanta för dig, genom att kontakta dig, till exempel på LinkedIn, ringa dig eller skicka information per e-post.

Om du ber oss att kontakta dig vid ett senare tillfälle kommer vi behålla dina personuppgifter för att kunna göra det.

Om du säger till oss att inte kontakta dig igen kommer vi behålla dina personuppgifter för att kunna säkerställa att vi inte kommer kontakta dig igen.

Om du inte vill få någon direktmarknadsföring från oss kan du när som helst avregistrera dig genom att klicka på avregistreringsknappen i e-postmeddelandet eller kontakta oss på support@teamtailor.com.

Alla kategorier av personuppgifter som anges ovan kan användas för detta ändamål.En intresseavvägning baserad på vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra våra produkter, tjänster och evenemang till våra potentiella, nuvarande och tidigare kunder.Två (2) år från vår senaste kontakt med dig.

Om du har kontaktat oss, till exempel genom att registrera dig för en testversion av en Tjänst, använder vi din information för att anpassa vår marknadsföring samt reklam för våra produkter, tjänster och evenemang.

I synnerhet använder vi dina uppgifter för att:

- låta dig se Teamtailor-annonser som är av särskilt intresse för dig;

- se till att du inte ser Teamtailor-annonser som inte är relevanta för dig: och

- hitta personer med liknande profiler som du.

Alla kategorier av personuppgifter som anges ovan kan användas för detta ändamål.En intresseavvägning baserad på vårt berättigade intresse av att kunna anpassa marknadsföringen av våra produkter, Tjänster och evenemang till rätt målgrupper.Två (2) år från vår senaste kontakt med dig.
Spelar in våra möten med dig, i syfte att dokumentera och analysera mötet.

Kontakt- och identifieringsuppgifter

Företagsrelaterade uppgifter

Din kommunikation med Teamtailor

Ditt samtycke

För den kortare perioden av:

(i) två (2) år från vår senaste kontakt med dig; och (ii) tills du återkallar ditt samtycke.

6. Vem delar vi dina personuppgifter med?

6.1 Alla grupper

 • Affärspartnern/partnerna som vi anordnar ett evenemang med eller skapar innehåll med – se avsnitt 5.1 ovan.

 • Parter som är involverade i förvärv, sammanslagning eller försäljning av verksamhet – se avsnitt 5.1 ovan.

 • Myndigheter och andra parter som är involverade i en potentiell eller befintlig rättslig process – se avsnitt 5.1 ovan.

 • Våra leverantörer och deras underleverantörer – se avsnitt 5.1 ovan.

6.2 Användare

 • Leverantören av den kanal vi använder för att kontakta dig – se avsnitt 5.2 ovan.

 • De kanaler där en kundrecension från dig publiceras – se avsnitt 5.2 ovan.

 • Företaget du representerar – se avsnitt 5.2 ovan.

6.3 Kundens kontaktpersoner och Partners kontaktpersoner

 • Företaget du representerar – se avsnitt 5.3 ovan.

 • Betalningsleverantören – se avsnitt 5.3 ovan.

6.4 Potentiella användare

 • Leverantören av den kanal vi använder för att kontakta dig – se avsnitt 5.4 ovan.

Om du vill ha mer information om exakt vilka mottagare dina personuppgifter delas med eller hur länge de kommer spara dina personuppgifter kan du alltid kontakta oss. Du hittar våra kontaktuppgifter i Avsnitt 10 nedan.

7. När överför vi dina personuppgifter utanför EU/EES, och hur skyddar vi dem då?

Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES-området.

Vissa av våra leverantörer och deras underleverantörer behandlar dock dina personuppgifter utanför EU/EES.

Vi använder även leverantörer vars moderbolag, eller vars underleverantörs moderbolag, är baserat utanför EU/EES. I dessa fall har vi tagit hänsyn till risken att personuppgifterna kan komma att lämnas ut till länder utanför EU/EES, till exempel på grund av en myndighetsförfrågan.

I de fall en annan mottagare av dina personuppgifter (enligt Avsnitt 6 ovan) är baserad utanför EU/EES, kommer det också att innebära att dina personuppgifter överförs utanför EU/EES.

När vi, eller någon av våra leverantörer, överför dina personuppgifter utanför EU/EES, kommer vi att se till att vi använder ett skydd som erkänns av Dataskyddsförordningen för att möjliggöra överföringen. Vi använder följande skyddsåtgärder:

När dina personuppgifter överförs utanför EU/EES implementerar vi också lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder för att skydda personuppgifterna vid ett utlämnande. Exakt vilka skyddsåtgärder vi implementerar beror på vad som är tekniskt genomförbart och tillräckligt effektivt för den specifika överföringen.

Om du vill ha mer information om de fall där dina personuppgifter överförs utanför EU/EES; var de överförs till; de skyddsåtgärder som erkänns av Dataskyddsförordningen som vi använder för överföring av dina personuppgifter; eller de skyddsåtgärder som genomförs, kan du alltid kontakta oss. Du hittar våra kontaktuppgifter i Avsnitt 10 nedan.

9. Vilka rättigheter har du och hur kan du utöva dem?

I det följande kan du läsa om vilka rättigheter du har när Teamtailor är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter

Som beskrivs nedan har vissa av dina rättigheter spelat roll först när vi behandlar dina personuppgifter enligt en viss rättslig grund, till exempel efter att ha fått ditt samtycke. För att ta reda på vilken rättslig grund vi förlitar oss på när vi behandlar dina personuppgifter för olika ändamål, se Avsnitt 5 ovan.

Om du vill veta mer, eller kontakta oss för att utöva dina rättigheter, är det enklaste sättet att mejla oss på support@teamtailor.com.

Om du kontaktar oss för att utöva de rättigheter som nämns i denna integritetspolicy kommer vi att verifiera din identitet. Den rättsliga grunden för denna behandling är vår rättsliga skyldighet enligt Dataskyddsförordningen att förhindra utlämnande av personuppgifter till fel person.

Rätt att bli informerad.

Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Du har också rätt att bli informerad om vi planerar att behandla dina personuppgifter för något annat ändamål än det för vilket de ursprungligen samlades in.

Vi ger dig sådan information genom denna integritetspolicy, genom uppdateringar på vår webbplats (se vidare avsnitt 11 nedan) och genom att svara på eventuella frågor du kan ställa till oss.

Rätt att få tillgång till dina personuppgifter.

Du har rätt att veta om vi behandlar personuppgifter om dig och att få en kopia av de uppgifter vi behandlar om dig. I samband med att du får en kopia av dina uppgifter får du också information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Rätt att få tillgång till och begära överföring av dina personuppgifter till en annan mottagare ("dataportabilitet").

Du kan begära en kopia av de personuppgifter om dig som vi behandlar för att fullgöra ett avtal med dig, eller baserat på ditt samtycke, i ett strukturerat, allmänt använt, maskinläsbart format. Detta gör att du kan använda dessa data någon annanstans, till exempel för att överföra dem till en annan mottagare. Om det är tekniskt möjligt har du också rätt att begära att Teamtailor överför uppgifterna direkt till den andra mottagaren.

Rätt att få dina personuppgifter raderade ("rätten att bli bortglömd").

I vissa fall har du rätt att få oss att radera personuppgifter om dig. Detta är till exempel fallet om det inte längre är nödvändigt för Teamtailor att behandla uppgifterna för det ändamål för vilket vi samlade in dem; om du återkallar ditt samtycke; om du invänt mot behandlingen och det inte finns några legitima, övergripande motiveringar för behandlingen; eller om behandlingen avser direktmarknadsföring och du invänder mot direktmarknadsföringen. (För den separata rätten att invända, se nedan.)

Rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter.

Du har rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter som grundar sig på vårt berättigade intresse, genom att hänvisa till dina personliga omständigheter.

Du kan också alltid invända mot vår användning av dina personuppgifter för direktmarknadsföring, genom att klicka på avregistreringsknappen i e-postmeddelandet eller kontakta oss på support@teamtailor.com. När du meddelar oss att du inte längre vill få direktmarknadsföring från oss kommer vi att sluta skicka den till dig.

Rätt att begränsa behandlingen.

Om du anser att de personuppgifter vi behandlar om dig är felaktiga, att vår behandling är olaglig eller att vi inte behöver informationen för ett specifikt ändamål har du rätt att begära att vi begränsar behandlingen av sådana personuppgifter. Om du invänder mot vår behandling enligt ovan, kan du också begära att vi begränsar behandlingen av dessa personuppgifter medan vi gör vår en bedömning av din begäran.

När vår behandling av dina personuppgifter är begränsad kommer vi (med undantag för lagring) endast att behandla uppgifterna med ditt samtycke eller för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller av skäl som rör ett viktigt allmänintresse.

Rätt till rättelse.

Du har rätt att begära att vi rättar felaktiga uppgifter och att vi kompletterar uppgifter om dig som du anser vara ofullständiga.

Rätt att återkalla ditt samtycke.

När vi behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke eller uttryckliga samtycke har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Om du gör det kommer vi att sluta behandla dina uppgifter för de ändamål du har återkallat ditt samtycke till. Det påverkar dock inte lagenligheten av behandling som baserades på ditt samtycke innan det återkallades.

Rätt att väcka klagomål.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter kan du göra ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. Du kan också inlämna ett klagomål till din nationella dataskyddsmyndighet.  Om du är baserad i Storbritannien kan du göra ett klagomål till Information Commissioner's Office.

10. Vart vänder du dig med kommentarer eller frågor?

Om du vill komma i kontakt med Teamtailor för att utöva dina rättigheter, eller om du har några frågor eller funderingar kring hur vi hanterar dina personuppgifter, kan du nå oss via e-post till support@teamtailor.com.

Teamtailor har också ett dataskyddsombud, som monitorerar vår regelefterlevnad med dataskyddsförordningen. Du kan kontakta Teamtailors dataskyddsombud genom e-post dpo@teamtailor.com.

11.  Uppdateringar av denna integritetspolicy

Vi uppdaterar denna integritetspolicy vid behov – till exempel för att vi börjar behandla dina personuppgifter på ett nytt sätt, för att vi vill göra informationen ännu tydligare för dig, eller om det är nödvändigt för att följa gällande dataskyddslagar.

Vi uppmanar dig att regelbundet kontrollera denna sida för eventuella ändringar. Du kan alltid titta överst på denna sida för att se när denna integritetspolicy senast uppdaterades.

Om vi gör ändringar som har en väsentlig inverkan på hur vi behandlar dina personuppgifter kommer vi att kommunicera detta på våra webbplatser.

Teamtailor AB www.teamtailor.com Östgötagatan 16 116 21 Stockholm Stockholms län +46 (0)10 330 22 22 support@teamtailor.com