En guide om Framtidens Rekrytering

Vi lever i en tid starkt präglad av artificiell intelligens, samhällsförändringar och globala utmaningar. Kommer det att förändra hur vi attraherar och rekryterar medarbetare? Få en bättre förståelse av vad som väntar från 100 HR-, talang- och rekryteringsexperter.

I den här guiden, kommer du:

Få veta hur du framtidssäkrar och optimerar er rekryteringsprocess.

Få en inblick i framtiden för bland annat stabiliteten på jobbmarknaden, artificiell intelligens, mångfald, jämställdhet och inkludering.

Möjligheten att jämföra er rekryteringsstrategi med andra i branschen för att kunna peka ut kommande trender.

Unga personer har generellt ingen kunskap om vilka branscher och roller som finns. I framtidens rekrytering blir det därför viktigt för företag att utbilda och tidigt involvera sig i unga personer karriär. Exempelvis genom att besöka skolor och hålla inspirerande föreläsningar.

Mae Yip
Co-Founder, ERIC
Mae Yip

Ladda ned din gratisguide: