En guide om Framtidens Rekrytering

Vi lever i en tid starkt präglad av artificiell intelligens, samhällsförändringar och globala utmaningar, kommer det att förändra hur vi attraherar och rekryterar medarbetare? Få en bättre förståelse av vad som väntar från 100 HR-, talang- och rekryterings-experter.

I den här guiden, kommer du:

Få veta hur du framtidssäkrar och optimerar er rekryteringsprocess.

Få en inblick i framtiden för bland annat stabiliteten på jobbmarknaden, artificiell intelligens, mångfald, jämställdhet och inkludering.

Möjligheten att jämföra er rekryteringsstrategi med andra i branschen för att kunna peka ut kommande trender.