Guide till rekryteringsmätningar

Acquire fresh insights from 100 HR, Recruitment and Talent professionals and equip yourself with the tools to construct a data-driven recruitment process. 🚀

Vad som ingår i e-boken:

Fördjupa dig i typiska rekryteringsmått och fatta mer välgrundade rekryteringsbeslut

Jämför dina mått med andras och få en bättre bild av hur rekryteringen går

Identifiera områden med förbättringspotential och effektivisera rekryteringsprocessen

Jag tror att en sak som vi definitivt har minskat tack vare Teamtailor är byråutgifterna.

När vi ändå använder byråer är det väldigt praktiskt att gå genom byråportalen på Teamtailor, eftersom vi slipper hålla på och uppdatera varje enskild byrå för alla lediga tjänster.

Kelly Davis
Personalchef, Sessions
Kelly Davis

Få din kostnadsfria artikel 🎉