Privacybeleid

Laatst bijgewerkt:

In dit Privacybeleid leggen wij uit hoe Teamtailor jouw persoonsgegevens verwerkt als je:

 1. Gebruikmaakt van een dienst van Teamtailor, d.w.z. ofwel i) onze ATS- en werkgevers-branding diensten; of ii) AboardHR (elk een “Dienst”, en jij een “Gebruiker”).

 2. Een Teamtailor klant vertegenwoordigd in relatie tot Teamtailor, bijvoorbeeld door het ondertekenen van de overeenkomst tussen Teamtailor en onze klant (“Contactpersoon van de Klant”).

 3. Een bedrijf vertegenwoordigd dat Teamtailor heeft geïdentificeerd als potentiële klant (“Potentiële Gebruiker”).

 4. Een bedrijf vertegenwoordigt dat de leverancier of partner van Teamtailor is bij het verlenen van een Dienst (“Contactpersoon van de Partner”).

 5. Contact opneemt met Teamtailor, bijvoorbeeld via onze website of onze klantenservice, maar niet behoort niet tot één van de hierboven genoemde groepen (“Ander Contactpersoon”).

In dit Privacybeleid wordt tevens beschreven welke rechten jij hebt en hoe je deze rechten kunt uitoefenen.

Wanneer we het hebben over "Teamtailor", "wij" of "ons", bedoelen we Teamtailor AB, Östgötagatan 16, 11621 Stockholm, Zweden, geregistreerd bij het Zweeds registratiebureau voor bedrijven onder bedrijfsnummer 556936-6668.

1. Over de verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect in verband kunnen worden gebracht met een levend, fysiek persoon. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: naam, e-mailadres, telefoonnummer en IP-adres. De verwerking van persoonsgegevens is elk geautomatiseerd gebruik van persoonsgegevens, zoals het verzamelen, creëren, analyseren, delen en verwijderen van persoonsgegevens.

Er bestaat wet- en regelgeving over de manier waarop bedrijven persoonsgegevens mogen verwerken, de zogenaamde wetgeving inzake gegevensbescherming. Er zijn verschillende wetten inzake gegevensbescherming van toepassing op verschillende soorten gebruik van persoonsgegevens, en in verschillende delen van de wereld. Een belangrijk voorbeeld van een wetgeving inzake gegevensbescherming die relevant is voor het gebruik van jouw persoonsgegevens door Teamtailor, zoals beschreven in dit Privacybeleid, is de Algemene verordening gegevensbescherming (2016/679, AVG).

De meeste verplichtingen op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming zijn van toepassing op de zogenaamde verwerkingsverantwoordelijke. Een verwerkingsverantwoordelijke is de entiteit die beslist voor welke doeleinden persoonsgegevens worden verwerkt en hoe de verwerking wordt uitgevoerd. De verwerkingsverantwoordelijke kan gebruik maken van een zogenaamde verwerker. Een verwerker is een entiteit die alleen persoonsgegevens mag verwerken op basis van instructies van de verwerkingsverantwoordelijke, en die de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden mag gebruiken.

2. Is Teamtailor een verwerkingsverantwoordelijke of verwerker?

2.1 Gebruikers

Teamtailor verwerkt persoonsgegevens over Gebruikers zowel als verwerker als verwerkingsverantwoordelijke.

Wanneer het bedrijf dat jij vertegenwoordigt zich aanmeldt en jou een Dienst laat gebruiken, is het bedrijf de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die binnen de Dienst plaatsvinden. Teamtailor treedt op als verwerker. Voor informatie over hoe het bedrijf dat jij vertegenwoordigt omgaat met jouw persoonsgegevens wanneer je gebruikmaakt van een Dienst, of om jouw rechten uit te oefenen, kun je contact opnemen met jouw werkgever. 

Wanneer het bedrijf dat jij vertegenwoordigt zich echter aanmeldt en een Dienst gebruikt, verzamelt Teamtailor ook een beperkte hoeveelheid persoonsgegevens over jou en gebruikt het deze voor eigen doeleinden. Wanneer wij dit doen, treden wij op als verwerkingsverantwoordelijke. Dit gebruik van jouw persoonsgegevens wordt beschreven in dit privacybeleid.

2.2 Alle andere groepen

Teamtailor verwerkt een beperkte hoeveelheid persoonsgegevens van de overige hierboven genoemde groepen personen. Wanneer wij dit doen, treden wij op als verwerkingsverantwoordelijke. Dit gebruik van jouw persoonsgegevens wordt beschreven in dit privacybeleid.

3. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

 • Contact- en identificatiegegevens - zoals jouw naam, titel, geslacht, e-mailadres van het bedrijf, mobiele bedrijfsnummer.

 • Bedrijfsgerelateerde gegevens - informatie over het bedrijf waarvoor je werkt en de overeenkomst met Teamtailor, zoals de bedrijfsnaam, informatie over jouw recht om jouw bedrijf te vertegenwoordigen, financiële en factuurgegevens.

 • Technische en statistische gegevens - we verzamelen technische en statistische gegevens van de Dienst en onze websites, zoals het IP-adres en informatie over jouw activiteit bij de Dienst.

 • Apparaatinformatie - wij verzamelen technische en statistische gegevens van jouw computer (of mobiele apparaat) in verband met jouw gebruik van onze websites, zoals jouw IP-adres, browsertype en -versie, sessiegedrag, bron, schermresolutie, voorkeurstaal, geografische locatie, besturingssysteem en soortgelijke informatie over jouw apparaat en apparaatinstellingen/gebruik.

 • Jouw communicatie met Teamtailor - zoals jouw invoer in formulieren op onze website, chatgesprekken, e-mailcommunicatie met onze contactpersonen en klantenondersteuning. Als je ons een beoordeling over de Dienst verstrekt of deze publiceert, en ons het recht geeft om deze te gebruiken, wordt dit ook beschouwd als onderdeel van jouw communicatie met Teamtailor.

4. Waar komen jouw persoonsgegevens vandaan?

4.1 Alle groepen

 • Van jou. Een groot deel van de gegevens die wij over jou verwerken, ontvangen wij van jou. Je kunt ons op verschillende manieren informatie over jezelf geven, bijvoorbeeld wanneer je de Dienst gebruikt, een evenement bijwoont, contact met ons opneemt voor een demo van de Dienst of contact opneemt met onze klantenservice. Je kunt er altijd voor kiezen om jouw gegevens niet met ons te delen. In dat geval zijn we echter niet in staat om je bij bepaalde dingen te ondersteunen, zoals het geven van een demo, het uitnodigen voor een evenement of het beantwoorden van je supportvraag.

 • Het bedrijf dat jij vertegenwoordigt, bijvoorbeeld om je gebruik te laten maken van de Dienst, om de overeenkomst met Teamtailor aan te gaan of om te kunnen factureren.

 • Sociale media en andere openbare informatie, zoals jouw openbare LinkedIn-profiel, en andere media waarop je een openbare klantbeoordeling van de Dienst publiceert.

4.2 Uitsluitend potentiële gebruikers

 • Onze zakenpartners, die ons jouw gegevens sturen omdat zij weten dat je geïnteresseerd bent, of denkt dat je mogelijk geïnteresseerd bent in het gebruik van de Dienst.

 • Leadgeneratiediensten, die jouw contactgegevens uit openbare bronnen verzamelen.

Als je meer informatie wilt over vanuit welke bronnen wij jouw persoonsgegevens precies hebben ontvangen, dan kun je altijd contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vind je in sectie 10 hieronder.

5. Waarvoor gebruiken wij jouw persoonsgegevens, met welke rechtsgrondslag en voor hoe lang?

In de onderstaande secties wordt beschreven:

 • Voor welke doeleinden wij jouw persoonsgegevens gebruiken.

 • Welke categorieën persoonsgegevens we voor elk doel gebruiken.

 • Op welke zogenaamde rechtsgrondslag wij ons baseren bij het verwerken van jouw persoonsgegevens voor een bepaald doel. Een rechtsgrondslag is een reden voor het gebruik van de gegevens die gerechtvaardigd is onder de AVG.

 • Hoe lang Teamtailor de persoonsgegevens per doel gebruikt.

5.1 Alle groepen

DoelCategorieën van gebruikte persoonsgegevensRechtsgrondslagHoe lang worden de persoonsgegevens voor dit doeleinde gebruikt?
Als je een verzoek indient om informatie van ons te ontvangen, bijvoorbeeld door je in te schrijven voor een nieuwsbrief, een proefversie van de Dienst of door contact op te nemen met onze klantenservice, zullen we je persoonsgegevens gebruiken om je te voorzien van de informatie waarom je hebt gevraagd en om onze reactie te documenteren.Voor dit doel kunnen alle hierboven genoemde categorieën van persoonsgegevens worden gebruikt, afhankelijk van jouw verzoek.Een belangenafweging, gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om externe partijen te kunnen voorzien van de door hen gevraagde informatie.

Voor Gebruikers, Contactpersonen van Klanten en Contactpersonen van Partners: Zolang het bedrijf dat jij vertegenwoordigt een overeenkomst heeft met Teamtailor, en tot drie (3) jaar daarna.

Voor Potentiële Gebruikers en Andere Contactpersonen: gedurende twee (2) jaar vanaf ons laatste contact met jou.

Als je je aanmeldt voor een evenement of publicatie die we samen met een zakelijke partner organiseren of maken, kunnen we je gegevens met die partner delen.

Zowel Teamtailor als de partner kunnen dan contact met jou opnemen met aanbiedingen, content en andere informatie.

Voor meer informatie over hoe de partner jouw persoonsgegevens verwerkt, verwijzen wij naar het privacybeleid van de partner.

Contact- en identificatiegegevens

Bedrijfsgerelateerde gegevens

Jouw communicatie met Teamtailor

Een belangenafweging, gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om externe partijen te kunnen voorzien van de door hen gevraagde informatie.

Voor Gebruikers, Contactpersonen van Klanten en Contactpersonen van Partners: Zolang het bedrijf dat jij vertegenwoordigt een overeenkomst heeft met Teamtailor, en tot drie (3) jaar daarna.

Voor Potentiële Gebruikers en Andere Contactpersonen: gedurende twee (2) jaar vanaf ons laatste contact met jou.

Als jij je aanmeldt voor een evenement dat wij organiseren: het beheer van evenementen voor onze huidige, voormalige en potentiële klanten en contactpersonen.Voor dit doel kunnen alle hierboven genoemde categorieën van persoonsgegevens worden gebruikt.Een belangenafweging, gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om onze producten, Diensten en evenementen op de markt te kunnen brengen aan onze potentiële, huidige en eerdere klanten en contactpersonen.

Voor Gebruikers, Contactpersonen van Klanten en Contactpersonen van Partners: Zolang het bedrijf dat jij vertegenwoordigt een overeenkomst heeft met Teamtailor, en tot drie (3) jaar daarna.

Voor Potentiële Gebruikers en Andere Contactpersonen: gedurende twee (2) jaar vanaf ons laatste contact met jou.

Het onderhouden, ontwikkelen, testen en op andere manieren waarborgen van de veiligheid van onze websites en Diensten. Dit omvat ook het opsporen, onderzoeken en voorkomen van fraude en andere illegale activiteiten.Voor dit doel kunnen alle hierboven genoemde categorieën van persoonsgegevens worden gebruikt.Een belangenafweging, gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om onze klanten een veilige, beveiligde en conforme website en Diensten te kunnen bieden.

Voor Gebruikers, Contactpersonen van Klanten en Contactpersonen van Partners: Zolang het bedrijf dat jij vertegenwoordigt een overeenkomst heeft met Teamtailor, en tot drie (3) jaar daarna.

Voor Potentiële Gebruikers en Andere Contactpersonen: Gedurende één (1) jaar nadat je onze website bezocht respectievelijk de Dienst gebruikte.

Het creëren van geaggregeerde analyses van hoe een Dienst, onze websites en klantenservice worden gebruikt en presteert, voor statistische doeleinden en om ons product te kunnen verbeteren.Voor dit doel kunnen alle hierboven genoemde categorieën van persoonsgegevens worden gebruikt.Een belangenafweging, gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om onze diensten aan onze klanten te kunnen ontwikkelen.Voor de duur van het anonimiseringsproces.
Het verzamelen van informatie over jouw gebruik van de website voor onze ATS- en werkgeversbrandingdiensten, met behulp van cookies en andere trackingtechnologieën. Je kunt meer lezen over hoe wij cookies gebruiken in ons Cookiebeleid.

Technische en statistische gegevens

Apparaatinformatie

Noodzakelijke cookies: een belangenafweging, gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om onze website te kunnen aanbieden aan degenen die deze bezoeken.

Cookies die voor alle andere doeleinden worden gebruikt: jouw toestemming.

Voor informatie over hoe lang we de informatie bewaren die we verzamelen met behulp van cookies, zie ons Cookiebeleid.
In verband met een mogelijke fusie, de verkoop van bedrijfsactiva, financiering of overname van het geheel of een deel van ons bedrijf aan een ander bedrijf, kunnen jouw persoonsgegevens worden verwerkt, gedeeld of overgedragen aan partijen die bij het proces betrokken zijn.Voor dit doel kunnen alle hierboven genoemde categorieën van persoonsgegevens worden gebruikt.Een belangenafweging, gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om ons bedrijf verder te kunnen ontwikkelen.Voor de duur van het due diligence proces.
Als een overheidsinstantie om informatie over jou vraagt en wij wettelijk verplicht zijn deze informatie te verstrekken, zullen wij dat doen.Voor dit doel kunnen alle hierboven genoemde categorieën van persoonsgegevens worden gebruikt.Dit is noodzakelijk voor Teamtailor om te voldoen aan een wettelijke verplichting.Voor de tijdsperiode die vereist is door het verzoek van de autoriteit.

Indien nodig om de rechten en eigendommen van onszelf, onze klanten en derden te beschermen, delen we informatie over jou met overheidsinstanties of met andere partijen die betrokken zijn bij een mogelijke of bestaande juridische procedure.

Wij delen jouw persoonsgegevens met onze leveranciers die diensten en functionaliteiten leveren aan Teamtailor, zoals: datacenters; platforms als een Dienst, systemen voor het afhandelen van supportcases, CRM-systemen en business consultants.

Hieronder vallen ook andere entiteiten binnen de Teamtailor-groep die namens ons jouw persoonsgegevens verwerken.

De leveranciers kunnen deze informatie op hun beurt aan hun onderaannemers bekendmaken. De leveranciers en hun onderaannemers zijn de verwerkers van Teamtailor.

Voor dit doel kunnen alle hierboven genoemde categorieën van persoonsgegevens worden gebruikt.Een belangenafweging, gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om toegang te krijgen tot diensten en functionaliteit van andere bedrijven, die we zelf niet kunnen leveren.

Dit verschilt, afhankelijk van welke specifieke leverancier wordt gebruikt.

De maximale periode is echter de langste periode waarvoor wij jouw persoonsgegevens gebruiken, zoals beschreven in dit privacybeleid.

Zie ook sectie 6 hieronder over jouw recht om informatie te ontvangen over met welke ontvangers jouw persoonsgegevens worden gedeeld en hoe lang zij jouw persoonlijke gegevens zullen bewaren.

5.2 Gebruikers

DoelCategorieën van gebruikte persoonsgegevensRechtsgrondslagHoe lang worden de persoonsgegevens voor dit doeleinde gebruikt?

Diensten, producten en evenementen op de markt brengen waarvan wij denken dat ze voor jou relevant zijn, door contact met jou op te nemen, bijvoorbeeld door je te bellen of door je informatie per e-mail te sturen.

Als je geen direct marketing van ons wilt ontvangen, kun je je op elk gewenst moment afmelden door op de afmeldknop in de e-mail te klikken of door contact met ons op te nemen via support@teamtailor.com.

Voor dit doel kunnen alle hierboven genoemde categorieën van persoonsgegevens worden gebruikt.Een belangenafweging, gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om onze Diensten, producten en evenementen op de markt te kunnen brengen aan onze potentiële, huidige en eerdere klanten.Zolang het bedrijf dat je vertegenwoordigt een overeenkomst heeft met Teamtailor, en tot drie (3) jaar daarna.
Klantonderzoeken over een Dienst.Voor dit doel kunnen alle hierboven genoemde categorieën persoonsgegevens worden gebruikt, afhankelijk van waar het onderzoek betrekking op heeft.Een belangenafweging, gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang bij het begrijpen van de mening van onze bestaande en eerdere klanten over een Dienst.Zolang het bedrijf dat je vertegenwoordigt een overeenkomst heeft met Teamtailor, en tot drie (3) jaar daarna.
Wij kunnen contact met je opnemen en vragen of wij een klantbeoordeling van jou mogen publiceren, met als doel een Dienst op de markt te brengen.Voor dit doel kunnen alle hierboven genoemde categorieën van persoonsgegevens worden gebruikt.

Het verzamelen van jouw beoordeling en contact met jou opnemen: een belangenafweging, gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om jou om een beoordeling te kunnen vragen.

Publicatie van de beoordeling: jouw toestemming.

Jouw beoordeling vragen en contact met jou opnemen: Zolang het bedrijf dat je vertegenwoordigt een overeenkomst heeft met Teamtailor, en tot drie (3) jaar daarna.

Publiceren van de beoordeling: Voor de levensduur van de publicatie of korter, als je jouw toestemming intrekt.

Het analyseren van statistieken over hoe Gebruikers de Diensten gebruiken, en specifieke functies in de Diensten, met als doel onze klanten te ondersteunen bij het optimaliseren van hun gebruik van de Diensten.Voor dit doel kunnen alle hierboven genoemde categorieën van persoonsgegevens worden gebruikt.Een belangenafweging, gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om onze Diensten te kunnen ontwikkelen en onze klanten te kunnen ondersteunen.Zolang het bedrijf dat je vertegenwoordigt een overeenkomst heeft met Teamtailor, en tot drie (3) jaar daarna.
Onze vergaderingen met jou opnemen, zodat je de vergadering kunt documenteren en analyseren.

Contact- en identificatiegegevens

Bedrijfsgerelateerde gegevens

Jouw communicatie met Teamtailor

Jouw toestemming

Voor de kortste periode van de volgende:

(i) zolang het bedrijf dat je vertegenwoordigt een overeenkomst heeft met Teamtailor, en tot drie (3) jaar daarna; en (ii) totdat je jouw toestemming intrekt.

Onze marketing en advertenties voor onze producten, Diensten en evenementen aanpassen. We gebruiken je gegevens met name om:

- jou in staat te stellen advertenties van Teamtailor te zien die voor jou van bijzonder belang zijn;

- ervoor te zorgen dat jij geen Teamtailor advertenties ziet die niet relevant voor jou zijn: en

- individuen te vinden met hetzelfde profiel als jij.

Voor dit doel kunnen alle hierboven genoemde categorieën van persoonsgegevens worden gebruikt.Een belangenafweging, gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om de marketing van onze producten, Diensten en evenementen aan te passen aan de juiste doelgroepen.Zolang het bedrijf dat je vertegenwoordigt een overeenkomst heeft met Teamtailor, en tot drie (3) jaar daarna

5.3 Contactpersonen van Klant en Partner

DoelCategorieën van gebruikte persoonsgegevensRechtsgrondslagHoe lang worden de persoonsgegevens voor dit doeleinde gebruikt?
Het aangaan, administreren en documenteren van de overeenkomst van Teamtailor met het bedrijf dat je vertegenwoordigt.

Contact- en identificatiegegevens

Bedrijfsgerelateerde gegevens

Een belangenafweging, gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang bij het kunnen aangaan, documenteren en beheren van de Overeenkomst met het bedrijf dat je vertegenwoordigt.

Voor het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst: Zolang het bedrijf dat je vertegenwoordigt een overeenkomst heeft met Teamtailor.

Voor het documenteren van de overeenkomst, nadat deze is beëindigd: Tot tien (10) jaar na de beëindiging ervan.

Voor facturatie- en betalingsdoeleinden, te weten:

- het factureren van het bedrijf dat je vertegenwoordigt als deze iets bij Teamtailor afneemt,

- facturen betalen van het bedrijf dat je vertegenwoordigt als Teamtailor daar aankopen doet.

- de transacties met betrekking tot deze facturen verwerken.

Contact- en identificatiegegevens

Bedrijfsgerelateerde gegevens

Een belangenafweging, gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang bij het ontvangen van betaling voor de Dienst(en) die wij aan onze klanten leveren, respectievelijk om te kunnen betalen voor de Diensten die wij ontvangen.

We hebben ook wettelijke verplichtingen om informatie over betalingen aan ons te documenteren en bij te houden, op grond van de Accounting Act (1999:1078).

Voor facturatie- en betalingsverwerking: Zolang het bedrijf dat jij vertegenwoordigt een overeenkomst heeft met Teamtailor.

Voor boekhoudkundige doeleinden: gedurende zeven (7) jaar.

5.4 Potentiele Gebruikers

DoelCategorieën van gebruikte persoonsgegevensRechtsgrondslagHoe lang worden de persoonsgegevens voor dit doeleinde gebruikt?

Diensten, producten en evenementen op de markt brengen waarvan wij denken dat ze voor jou relevant zijn, door bijvoorbeeld contact met jou op te nemen via LinkedIn, je te bellen of informatie per e-mail sturen.

Als je bij ons aangeeft dat je wilt dat we op een later moment contact met je opnemen, bewaren wij jouw persoonsgegevens om dit te kunnen doen.

Als je ons zegt geen contact meer met jou op te nemen, bewaren wij jouw persoonsgegevens om ervoor te kunnen zorgen dat wij geen contact meer met jou opnemen.

Als je geen direct marketing van ons wilt ontvangen, kun je je ook op elk gewenst moment afmelden door op de afmeldknop in de e-mail te klikken of door contact met ons op te nemen via support@teamtailor.com.

Voor dit doel kunnen alle hierboven genoemde categorieën van persoonsgegevens worden gebruikt.Een belangenafweging, gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om onze producten, diensten en evenementen op de markt te kunnen brengen aan onze potentiële, huidige en eerdere klanten.Twee (2) jaar na ons laatste contact met jou.

Als je contact met ons hebt opgenomen, b.v. door je aan te melden voor een proefversie van een Dienst, gebruiken wij jouw gegevens om onze marketing en advertenties voor onze producten, diensten en evenementen aan te passen.

We gebruiken je gegevens met name om:

- jou in staat te stellen advertenties van Teamtailor te zien die voor jou van bijzonder belang zijn;

- ervoor te zorgen dat je geen Teamtailor advertenties ziet die niet relevant voor jou zijn: en

- individuen te vinden met hetzelfde profiel als jij.

Voor dit doel kunnen alle hierboven genoemde categorieën van persoonsgegevens worden gebruikt.Een belangenafweging, gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om de marketing van onze producten, Diensten en evenementen aan te passen aan de juiste doelgroepen.Twee (2) jaar na ons laatste contact met jou.
Onze vergaderingen met jou opnemen, zodat je de vergadering kunt documenteren en analyseren.

Contact- en identificatiegegevens

Bedrijfsgerelateerde gegevens

Jouw communicatie met Teamtailor

Jouw toestemming

Voor de kortste periode van de volgende:

(i) Twee (2) jaar na ons laatste contact met jou; en (ii) totdat je jouw toestemming intrekt.

6. Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

6.1 Alle groepen

 • De zakenpartner(s) waarmee we een evenement organiseren of content creëren - zie sectie 5.1 hierboven.

 • Partijen die betrokken zijn bij een overname, fusie of verkoop van bedrijven - Zie sectie 5.1 hierboven.

 • Autoriteiten en andere partijen die betrokken zijn bij een potentiële of bestaande juridische procedure - zie sectie 5.1 hierboven.

 • Onze leveranciers en hun onderaannemers – zie sectie 5.1 hierboven.

6.2 Gebruikers

 • De aanbieder van het kanaal dat we gebruiken om contact met jou op te nemen - zie sectie 5.2 hierboven.

 • De kanalen waar een klantbeoordeling van jou wordt gepubliceerd - zie sectie 5.2 hierboven.

 • Het bedrijf dat je vertegenwoordigt - zie sectie 5.2 hierboven.

6.3 Contactpersonen van Klant en Partner

 • Het bedrijf dat je vertegenwoordigt - zie sectie 5.3 hierboven.

 • De betalingsverwerker - zie sectie 5.3 hierboven.

6.4 Potentiële Gebruikers

 • De aanbieder van het kanaal dat we gebruiken om contact met je op te nemen - zie sectie 5.4 hierboven.

Als je meer informatie wilt over met welke ontvangers jouw persoonsgegevens precies worden gedeeld of hoe lang zij jouw persoonsgegevens bewaren, kun je altijd contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vind je in sectie 10 hieronder.

7. Wanneer geven wij jouw persoonsgegevens door buiten de EU/EER, en hoe beschermen wij deze dan?

Wij streven er altijd naar om jouw persoonsgegevens binnen het EU/EER-gebied te verwerken.

Een aantal van onze leveranciers en hun onderaannemers verwerken je persoonsgegevens echter buiten de EU/EER.

Wij maken ook gebruik van leveranciers waarvan het moederbedrijf, of het moederbedrijf van de onderaannemer, buiten de EU/EER is gevestigd. In deze gevallen hebben we rekening gehouden met het risico dat de persoonsgegevens worden verstrekt aan landen buiten de EU/EER, bijvoorbeeld vanwege een verzoek van een autoriteit.

In gevallen waarin een andere ontvanger van jouw persoonsgegevens (zoals beschreven in paragraaf 6 hierboven) zich buiten de EU/EER bevindt, betekent dit ook dat jouw persoonsgegevens buiten de EU/EER worden overgedragen.

Wanneer wij, of een van onze leveranciers, jouw persoonsgegevens buiten de EU/EER overdragen, zullen wij ervoor zorgen dat we een door de AVG erkende waarborg gebruiken om de overdracht mogelijk te maken. We gebruiken de volgende beveiligingsmaatregelen:

Wanneer jouw persoonsgegevens buiten de EU/EER worden overgedragen, implementeren wij ook passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen in geval van openbaarmaking. Welke beschermingsmaatregelen we precies treffen, hangt af van wat technisch haalbaar en voldoende effectief is voor de betreffende overdracht.

Als je meer informatie wilt over de gevallen waarin jouw persoonsgegevens buiten de EU/EER worden doorgegeven; waar het naartoe wordt overgebracht; de door de AVG erkende waarborgen die wij gebruiken voor de overdracht van jouw persoonsgegevens; of de beschermingsmaatregelen die getroffen worden, kun je altijd contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vind je in sectie 10 hieronder.

9. Welke rechten heb je en hoe kun je deze uitoefenen?

Hieronder lees je welke rechten je hebt wanneer Teamtailor de verwerkingsverantwoordelijke is van de verwerking van jouw persoonsgegevens

Zoals hieronder beschreven, spelen sommige van de rechten die je hebt alleen een rol wanneer wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een bepaalde rechtsgrondslag, bijvoorbeeld nadat wij jouw toestemming hebben gekregen. Om te weten op welke rechtsgrondslag wij vertrouwen bij het verwerken van jouw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, zie sectie 5 hierboven.

Als je meer wilt weten, of contact met ons op wilt nemen om jouw rechten uit te oefenen, kun je het gemakkelijkst een e-mail sturen naar support@teamtailor.com.

Als je contact met ons opneemt om de in dit privacybeleid genoemde rechten uit te oefenen, zullen wij jouw identiteit verifiëren. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is onze wettelijke verplichting onder de AVG om openbaarmaking van persoonsgegevens aan de verkeerde persoon te voorkomen.

Het recht om geïnformeerd te worden.

Je hebt het recht om geïnformeerd te worden over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken. Je hebt ook het recht om geïnformeerd te worden als wij van plan zijn jouw persoonsgegevens te verwerken voor een ander doel dan waarvoor deze oorspronkelijk zijn verzameld.

Wij verstrekken jou dergelijke informatie via dit privacybeleid, via updates op onze website (zie verder sectie 11 hieronder) en door eventuele te beantwoorden die je misschien voor ons hebt.

Het recht op toegang tot jouw persoonsgegevens.

Je hebt het recht om te weten of wij persoonsgegevens over jou verwerken en om een kopie te ontvangen van de gegevens die wij over jou verwerken. In verband met het ontvangen van de kopie van jouw gegevens ontvang je ook informatie over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken.

Het recht op toegang en om overdracht van uw persoonsgegevens naar een andere ontvanger (“dataportabiliteit”).

Je kunt een kopie opvragen van de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben en die wij verwerken voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of op basis van jouw toestemming, in een gestructureerd, veelgebruikt, machinaal leesbaar formaat. Hierdoor kun je deze gegevens ergens anders gebruiken, bijvoorbeeld om deze over te dragen aan een andere ontvanger. Indien technisch mogelijk heb je tevens het recht om te verzoeken dat Teamtailor de gegevens rechtstreeks aan de andere ontvanger overdraagt.

Het recht om jouw persoonsgegevens te laten verwijderen (“recht op vergetelheid”).

In sommige gevallen heb je het recht om ons jouw persoonsgegevens te laten verwijderen. Dit is bijvoorbeeld het geval als het voor Teamtailor niet langer nodig is om de gegevens te verwerken voor het doel waarvoor wij deze hebben verzameld; als je jouw toestemming intrekt; als je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en er geen legitieme, dwingende rechtvaardigingen zijn voor de verwerking; of als de verwerking betrekking heeft op direct marketing en je bezwaar maakt tegen de direct marketing. (Zie hieronder voor het afzonderlijke recht om bezwaar te maken.)

Het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van jouw persoonsgegevens.

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens die gebaseerd is op ons gerechtvaardigd belang, onder verwijzing naar jouw persoonlijke omstandigheden.

Je kunt ook altijd bezwaar maken tegen ons gebruik van jouw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, door op de afmeldknop in de e-mail te klikken of door contact met ons op te nemen via support@teamtailor.com. Wanneer je ons laat weten dat je geen direct marketing meer van ons wilt ontvangen, sturen wij je deze niet meer toe.

Het recht om de verwerking te beperken.

Als je van mening bent dat de persoonsgegevens die wij over jou verwerken onjuist zijn, dat onze verwerking onwettig is of dat wij de gegevens niet voor een specifiek doel nodig hebben, heb je het recht om te verzoeken dat wij de verwerking van dergelijke persoonsgegevens beperken. Als je bezwaar maakt tegen onze verwerking, zoals hierboven beschreven, kun je ons ook verzoeken de verwerking van die persoonsgegevens te beperken terwijl wij jouw verzoek beoordelen.

Wanneer onze verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is, zullen wij (met uitzondering van de opslag) de gegevens alleen verwerken met jouw toestemming of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims, om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen, of om redenen die verband houden met een belangrijk openbaar belang.

Het recht op rectificatie.

Je hebt het recht om te verzoeken dat wij onjuiste informatie rectificeren en dat wij de informatie over jou aanvullen die jij als onvolledig beschouwt.

Het recht om jouw toestemming in te trekken.

Wanneer we je persoonsgegevens verwerken op basis van je toestemming of expliciete toestemming, heb je het recht om die toestemming op elk moment in te trekken. Als je dit doet, stoppen wij met het verwerken van jouw gegevens voor de doeleinden waarvoor je jouw toestemming hebt ingetrokken. Het heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die was gebaseerd op jouw toestemming voordat deze werd ingetrokken.

Het recht om een klacht in te dienen.

Als je klachten hebt over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken, kunt u een klacht indienen bij Zweedse autoriteit voor de bescherming van de privacy. Je kunt ook een klacht indienen bij jouw nationale gegevensbeschermingsautoriteit.  Als je in het Verenigd Koninkrijk bent gevestigd, kun je een klacht indienen bij het Information Commissioner's Office.

10. Waar kun je terecht met opmerkingen of vragen?

Als je contact wilt opnemen met Teamtailor om jouw rechten uit te oefenen, of als je vragen of opmerkingen hebt over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, kunt je ons per e-mail bereiken op support@teamtailor.com.

Teamtailor heeft ook een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) die toeziet op onze naleving van de AVG. De FG van Teamtailor is per e-mail te bereiken op dpo@teamtailor.com.

11.  Updates van dit privacybeleid

We werken dit privacybeleid bij wanneer dat nodig is, bijvoorbeeld omdat we jouw persoonsgegevens op een nieuwe manier gaan verwerken, omdat we de informatie nog duidelijker voor jou willen maken, of als dit nodig is om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Wij raden jou aan deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Je kunt altijd bovenaan deze pagina kijken om te zien wanneer dit privacybeleid voor het laatst is bijgewerkt.

Als wij wijzigingen aanbrengen die een substantiële impact hebben op de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken, zullen wij dit op onze websites communiceren.

Teamtailor AB www.teamtailor.com Östgötagatan 16 116 21 Stockholm Stockholms län +46 (0)10 330 22 22 support@teamtailor.com