HR-prognoser för 2022

Avatar of Olle Forneus

Olle Forneus

Head of Social Media på Teamtailor som gillar människor i allmänhet, digital kommunikation och i synnerhet employer branding.

HR-världen har förändrats enormt de senaste två åren. Många av de förändringar som har skett har eventuellt redan varit på gång, men det finns också det som har gått mycket snabbare än vad någon har kunnat förvänta sig. Företag, och HR-team i synnerhet, har behövt vara mycket mer flexibla och anpassningsbara på den nya arbetsmarknaden. Många har också lyckats bli just den inspirationskälla som behövdes för att skapa förändring till det bättre. De senaste två åren stod rekryteringen nästan still i de flesta branscher, men den har gradvis återhämtat sig och nu har företagen börjat rekrytera i större utsträckning igen.

Samtidigt fortsätter problemet med bristen på kompetens att växa. I en färsk rapport från Korn Ferry förutspåddes att det år 2030 kommer att råda en global brist på talanger motsvarande fler än 85 miljoner människor (det är ungefär lika mycket som Tysklands befolkning!). Om ingenting görs, uppskattar de att denna brist på kompetens kan leda till att årliga intäkter på omkring 8,5 biljoner dollar fram till 2030 inte realiseras. Talangstrategin måste därför bli en prioritet för företagen under de närmaste åren och alla ansträngningar bör göras för att träna, utbilda och höja kompetensen hos befintliga anställda.

När det nya året nu har satt igång på riktigt tänkte vi passa på och blicka fram emot vad som väntar 2022 och vilka som är de viktigaste trenderna inom HR.

Motsvara och överträffa kandidaternas förväntningar

Jobbsökande har högre förväntningar än någonsin förut, och nu när rekryteringsbranschen har börjar återhämta sig efter pandemin är konkurrensen om kandidaterna hård. Det räcker inte längre att publicera en platsannons enbart med fokus på kraven för och vad man kan förvänta sig av tjänsten. Företagen måste också visa vad de har att erbjuda kandidaterna och tillhandahålla en bra anställningsprocess för att attrahera de absolut bästa.

Utöka samarbetet och integrationen i hybridarbete

Nu när man inom många företag börjar återvända till kontoret är det fortfarande inte klart hur arbetssättet i framtiden kommer att se ut. Det finns ingen lösning som passar alla. Inom vissa företag kommer man att jobba helt och hållet på distans och inom andra bara på kontoret istället, men just nu lutar majoriteten mot en kombination av både och. Oavsett vad ni väljer är det viktigt att ni stöttar medarbetarna samt gör det möjligt för dem att samarbeta och trivas bra var de än befinner sig. Att HR-teamen har tillgång till alla de verktyg som de behöver för att samarbeta och rekrytera oavsett arbetssituation kommer att vara avgörande för det kommande året!

Attrahera och engagera flexibel arbetskraft

Den flexibla arbetskraften, som ofta kallas för gigekonomi eftersom den består av frilansare som får betalt för ett gig till ett annat, blir allt populärare. Denna globala gigekonomin förväntas att växa från 204 miljarder dollar år 2018 till 455 miljarder dollar 2023. Det som lockar mest med den här växande trenden är flexibiliteten. Man kan i princip välja när och hur man vill arbeta, och det finns möjlighet till högre lön beroende på prestationen. Gigjobb finns i en rad olika branscher, men det blir alltmer populärt i teknikbranschen, där nästan 50 % av allt frilansarbete sker.

Fortsätt utveckla varumärket som arbetsgivare

Att ha och underhålla ett starkt varumärke som arbetsgivare har blivit en viktig del i en framgångsrik rekryteringsstrategi – inte bara för att attrahera talanger utan också för att få dem att stanna kvar. Dagens jobbsökande har alltid åtkomst till resurser och information online, därför är det oerhört viktigt att er onlinenärvaro visar en ärlig och konkret presentation av hur det är att jobba hos er.

Motverka bristen på kompetens

Det som redan har varit en tendens under flera år är för många företag idag en verklighet – bristen på kompetens bland de anställda har en direkt påverkan på deras möjlighet att växa. Detta har sin grund i många olika faktorer, men en stor del av bristen beror på den snabba digitaliseringen. Ny teknik har lett till att företagen har återuppfunnit sig själva, och därmed behövs andra färdigheter för att tillväxten ska kunna upprätthållas. Det har i sin tur fått konsekvensen att företagen numera konkurrerar om talanger med rätt kompetens.

I och med framväxten av den nya kompetensen kan det som tidigare betraktades som kvalifikationer numera utföras snabbare och billigare av tekniken än av människor. Med utgångspunkt i den utvecklingen är det nu viktigare än någonsin för HR-team att fokusera på initiativ för lärande och utveckling – inte bara för att motverka bristen på kompetens, utan också för att attrahera de bästa talangerna och få dem att stanna kvar på företaget.

Fyll i formuläret här nedanför om du vill ladda ner hela rapporten så skickar vi den till din inkorg!

 

 

HRPredictionsFrontPage