Kandidatupplevelse = kundupplevelse?

Avatar of Louise Carlstedt

Louise Carlstedt

Hej! Jag heter Louise och har alltid gillat att skriva.

Bryr du dig om relationen till dina kandidater? Om inte, så är det hög tid att börja göra det nu! 

Relationer är viktiga. De behöver vårdas och tas om hand. Hur du sköter dina kandidater är avgörande för hur de uppfattar dig som arbetsgivare och varumärke. Kanske är det därför viktigare än du kan tror att ta hand om dem på rätt sätt - det är dags att börja kommunicera! ❤️

En lyckad kandidatupplevelse handlar mycket om hur du kommunicerar. Ha en personlig, responsiv och rolig kommunikation som gör att de arbetssökande känner att du har respekt för deras tid, att du låter dem få visa upp sin kompetens och att kommunikationen är tydlig och transparent. Kom ihåg att ni är två i den här relationen. 


En bra upplevelse resulterar oftast i fler och bättre ansökningar, snabbare rekrytering, bättre rykte och ökad försäljning. Relationen med dina kandidater är därför viktig för företagets varumärke, och bör vårdas med omsorg. 

Kandidatupplevelse = kundupplevelse?
Men hur tar man hand om sina kandidater? Finns det något facit till hands? Ja och nej. För att lättare förstå hur du ska tänka så är ett sätt att se dina kandidater som dina kunder. Om ni skulle höra att era kunder inte var nöjda med er service eller produkt, så skulle ni lägga ner all tid och energi på att försöka lösa det, visst? Och egentligen är det ingen skillnad med dina kandidater. Du bör behandla dem med samma omsorg och kärlek som du gör med dina kunder. Hur du sköter kandidatupplevelsen i dina rekryteringsprocesser kommer till slut att reflektera hur ditt företags varumärke uppfattas av andra. Tänk dig en kandidatupplevelse som en kundupplevelse. Det finns kanske inget rätt eller fel... men kandidaten har alltid rätt 😉

Här kommer 5 tips för en lyckad kandidatupplevelse: 

1. Se över dina intervjuprocesser - håll rättvisa och flexibla intervjuer.
2. Kommunicera rätt - var personlig, responsiv och transparent.
 

3. Var tillgänglig - håll kontakten med dina kandidater.
 

4. Var tydlig med processen. Kommunicera mer än vad som känns nödvändigt.
5. Se processen från kandidaternas ögon - och behandla dem med alltid med respekt.

Lycka till! 🚀