Vad är Recruitment Process Outsourcing?

Om ditt företag är i tillväxt eller tidigare har anställt nya medarbetare så kanske du känner till konceptet Recruitment Process Outsourcing (RPO). Men vad innebär Recruitment Process Outsourcing och hur fungerar det?

Avatar of Jessica Chu

Jessica Chu

Hej, jag heter Jessica, marknadschef för Norden. Företagskultur och AI inom rekrytering är bara några av mina favoritämnen att läsa och skriva om.

Recruitment Process Outsourcing (RPO) gör det möjligt för organisationer och företag att outsourca hela eller delar av rekryteringsprocessen. Företag väljer själva vilka delar för att möta deras specifika behov, krav och rekryteringsutmaningar. Företaget kan sedan skala upp eller ner rekryteringsprocessen beroende på deras rekryteringsbehov. 

Varför använder företag Recruitment Process Outsourcing?

Recruitment Process Outsourcing kan vara till hjälp för företag som saknar resurser eller budget för ett internt team för talent acquisition. Det kan också vara användbart när ett företag behöver anställa i ett land där de saknar närvaro eller när de behöver fylla säsongsbundna rekryteringar.

RPO-leverantörer hjälper företag med rekrytering genom att ge råd och stödja dagliga uppgifter som att granska CV:n, genomföra intervjuer och publicera jobbannonser.

En RPO-leverantörs uppgift är att förstå och representera ditt företag. På så sätt blir de en förlängning av ditt företag, inklusive din arbetsgivarprofil. 

RPO och hur det kan stärka ditt employer brand

Att stärka ditt employer brand är avgörande för att främja en positiv företagskultur och nå långsiktig framgång. I grunden handlar Employer branding om att odla och förbättra ditt företags rykte. Dessutom är ett starkt employer brand ett effektivt sätt att minska rekryteringskostnaderna. Om ditt företag har ett gott rykte och ett starkt employer brand kommer du att attrahera fler kandidater. Denna positiva uppfattning skapar förtroende och trovärdighet och hjälper dig att attrahera och behålla medarbetare. 

RPO-leverantörer ser till att ditt employer brand och erbjudande presenteras på rätt sätt vid rekrytering. På så sätt kan RPO-leverantörer vara en del av ett företags strategi för employer branding.

Att effektivisera rekrytering ytterligare

Marketpeople är ett rekryteringsföretag och RPO-leverantör med huvudkontor i Malmö i södra Sverige. Marketpeople valde Teamtailor för att modernisera deras rekryteringsprocess genom att integrera teknik och automation i deras processer. Enligt Marketpeople har detta gett dem möjligheten att skapa effektivare och snabbare rekryteringsprocesser med högre precision och mindre partiskhet. 

Med Teamtailor säger Marketpeople att de har kunnat automatisera flera kritiska delar av rekryteringsprocessen. Det inkluderar att skapa och publicera jobb på olika digitala plattformar, jobbportaler och karriärsidor samt använda programvarans anpassningsbara automationsfunktioner för att utvärdera kandidater och ge feedback när de går igenom rekryteringsprocessen. 

Marketpeople använder också Teamtailors verktyg för dataanalys och rapportering för att få värdefulla insikter om framstegen och effektiviteten i rekryteringsprocessen, vilket skapar möjligheter för att kontinuerligt förbättra och optimera rekryteringsprocessen som helhet.

Hur integrationer kan hjälpa till vid RPO-lösningar

Här är fyra exempel på hur Marketpeople använder Teamtailors integrationer för att tillhandahålla sina RPO-lösningar:

  1. AI-intervjuer: Integrerade AI-intervjuer ger alla kandidater möjlighet att delta i en strukturerad och kompetensbaserad intervju direkt vid ansökan. Genom integrationen med Hubert bedöms alla kandidater utifrån samma kriterier, vilket minimerar manuellt arbete och säkerställer att alla kandidater intervjuas på samma sätt.
  1. Kandidatdriven referenstagning: Integration av system för referenstagning möjliggör en automatiserad process där alla referenstagningar genomförs på ett enhetligt och strukturerat sätt utan att rekryteraren behöver göra något manuellt arbete.
  2. Bakgrundskontroller: Genom integration av system för bakgrundskontroller genomförs automatiserade juridiska bakgrundskontroller av slutkandidaterna.
  3. Onboarding-system: Genom att ansluta Teamtailor till valfritt onboarding-system har övergången från rekrytering och anställning till integration i organisationen blivit sömlös.

Du kan lära dig mer om Marketpeople och deras tjänster för Recrutiment Process Outsourcing genom att besöka Marketpeople.se. 

Boka en demo för att upptäcka hur Teamtailor kan effektivisera dina rekryteringsprocesser och hjälpa dig att stärka ditt employer brand!