Rekrytera smartare – vårda relationen med potentiella kandidater

Avatar of Olle Forneus

Olle Forneus

Head of Social Media på Teamtailor som gillar människor i allmänhet, digital kommunikation och i synnerhet employer branding.

De senaste åren har det i rekryteringsvärlden blivit allt viktigare att vara engagerad i kandidaterna och vårda relationen. Det råder större konkurrens på marknaden, människor byter jobb oftare och antalet passiva kandidater är fler än någonsin. Faktum är att: "70 % av den globala arbetskraften består av passiva arbetstagare som inte söker jobb aktivt". Av det skälet har rekryterare använt sig av marknadsföringsstrategier för att promota sina företag mer effektivt.

Hur är man då engagerad i kandidaterna och vårdar relationen till dem?

Att vara aktiv är det bästa sättet att vårda talangpoolen. Inom marknadsföring är det vanligt att företag fortsätter att marknadsföra sina produkter trots att kunden inte planerar att göra ett köp för tillfället. Samma tänk bör användas inom rekrytering: Även om en kandidat inte var perfekt lämpad för en utannonserad tjänst, så kan det finnas andra tjänster i framtiden som passar kandidaten perfekt.

Man vårdar relationen till passiva kandidater genom mejl, annonser, sociala medier och andra kommunikationsvägar. Eftersom marknaden är så pass konkurrensbetonad är målet att konvertera personer ur den befintliga talangpoolen till anställda. 

candidate nurturing

Var engagerad i kandidaterna och förbättra deras upplevelse

Kandidaternas upplevelser är en av de viktigaste bitarna när man som arbetsgivare vill skapa ett attraktivt varumärke. Därför är det viktigt att vara aktiv i kandidatupplevelsen. Skicka uppdateringar från företaget, bjud in kandidater till event och dela bloggar och andra resurser. När ni sedan är beredda att anställa så har ni redan kandidater ur talangpoolen som är insatta i vad ert företag gör.

Visa engagemang genom att vara personlig. Med rätt information och planering kan ni skicka innehåll som bygger på kandidatens intressen eller ambitioner. Personligt innehåll förbättrar kandidaternas upplevelse, och en positiv upplevelse både ökar chansen att kandidaten tackar ja till ett jobb och rekommenderar ert företag som arbetsgivare! Behandla era kandidater på samma sätt som ni behandlar era kunder.

 

Rekrytera proaktivt

Tillsammans med våra vänner på Alva Labs anordnade vi ett webbinarium i proaktiv rekrytering för framtiden. Här spelar engagemanget för dina kandidater en stor roll. Om ni inte har några lediga tjänster för tillfället kan ni genom ert engagemang öka antalet kvalificerade kandidater i talangpoolen och vända er till den när ni väl är beredda att anställa.

Det tål att upprepas: Även om en person inte planerar ett "köp" just nu, betyder inte det att ni ska sluta upplysa personen om hur bra er produkt är.

candidate nurture 2

Planering kontra spontanitet

Det tar tid och kräver planering att engagera sig i kandidaterna, men den effekt engagemanget har på kandidater och ert företag är ovärderlig. Att bygga en stark talangpool för framtiden och ge kandidaterna en positiv upplevelse besparar er tid och pengar när ni ska anställa!

Kanske vore det värt att testa? 💖