Alder er bare et tall: fordelene ved å ansette eldre arbeidstakere.

Avatar of Kimiya Sajjadi

Kimiya Sajjadi

Visste du at aldersdiskriminering er mer utbredt enn både kjønnsdiskriminering og etnisk diskriminering?  

 

I hvert fall om vi skal tro Senter for Seniorpolitikk, som viser til internasjonal forskning. Sammen med OsloMet har de gjennomført en undersøkelse hvor hver femte yrkesaktiv over 50 år oppgir å ha opplevd aldersdiskriminering. Hele 30 prosent oppgir at eldre blir forbigått ved forfremmelser og intern rekruttering. Det viser at aldersdiskriminering også er et problem i Norge.

Det er spesielt to grunner til at virksomheter bør ta dette på alvor.  

For det første. Vi mangler arbeidskraft i Norge for å oppfylle alle våre ambisjoner. Vi ønsker en skole i verdensklasse, verdens beste helsevesen og har et næringsliv med stort potensiale. 

Men vi er bare litt over 5 millioner mennesker. Og vi blir flere pensjonister og færre yrkesaktive. Fellesskapets inntekter vil gå ned, mens utgiftene øker. Så hvordan skal dette regnestykket gå opp?

Vår arbeidsinnsats utgjør så mye som tre fjerdedeler av landets samlede nasjonalformue, ifølge Finansdepartementet. Til sammenligning utgjør oljeformuen bare tre prosent. For at samfunnet skal være bærekraftig, trenger vi flest mulig i jobb, lengst mulig. 

Den andre grunnen er at virksomheter som er gode på aldersmangfold er mer lønnsomme, ifølge OECD. Helt i tråd med annen forskning som viser at mangfoldige team presterer bedre enn homogene team. 

Eldre arbeidstakere kan være en gullgruve for virksomheten. Noen av fordelene du kan få fra eldre arbeidstakere:

  • Større produktivitet
  • Mindre sykefravær
  • Bedre evne til å fokusere
  • Eldre arbeidstakere kan bidra til å gjøre yngre arbeidstakere mer produktive

Så, hvordan kan din virksomhet bli bedre på å rekruttere og beholde eldre arbeidstakere?  

Min erfaring etter å ha bistått over 70 virksomheter i privat og offentlig sektor med mangfold og inkludering, er at all endring starter med bevissthet. Bare å bli bevisst på at aldersdiskriminering er et problem tror jeg kan være en øyeåpner for mange. 

Det neste dere bør gjøre er å kartlegge hvilke holdninger og prosesser dere har som setter en barriere for eldre arbeidstakere. Handler det om at dere definerer talent som yngre arbeidstakere? Eller handler det om at dere ikke inkluderer eldre arbeidstakere når virksomheten skal implementere endringer? 

En gang jobber jeg med en virksomhet som hadde talentprogram kun for kvinner under 35 år. Da var det en av de eldre damene som mente at dette var urettferdig. Det kan jeg forstå. Det er viktig å stille spørsmål ved ting som dette i virksomheten.

Når du først har kartlagt hvor barrierene er, kan du gå i gang med tiltak. På denne måten lager du tiltak som løser utfordringene du har i din virksomhet.  

Til slutt, husk å ha gode og etterprøvbare mål! Det er den eneste måten å se om tiltakene du implementerer gir en reell effekt.

De som er over 50 år i dag sitter inne med masse kompetanse, erfaringer og perspektiver som arbeidslivet og Norge trenger. De har fortsatt mye å gi. Men, vi må gi dem muligheten!