Fjerning av skjevhet i rekruttering

Avatar of Jessica Chu

Jessica Chu

Hi I'm Jessica, Marketing Manager of the Nordics. Company culture and AI in recruitment are just a few of my favourite topics to read and write about.

Opptak av webinaret her

Hva betyr begrepet bias?
utsagn, valg og vurderinger som på systematisk måte avviker fra det som stemmer overens med virkeligheten.

Hva er verdien av å redusere bias i rekrutteringsprosesser?
Det er viktig å huske på at det er både etiske og økonomiske motiver for å redusere bias. Ved å ikke sile ut kandidater basert på irrelevante faktorer, åpner vi opp for en større pool av individer som kan tilføre verdi til organisasjonen.

Hvordan reduserer vi bias?
Gjennom å jobbe strukturert gjennom hele utvelgelsesprosessen, fra jobbanalysen til referanseinnhenting. Graden av struktur og en forhåndsbestemt prosess der kandidater behandles likt gjennom hele er avgjørende.

Hvordan kan digitale verktøy og AI fungere i arbeidet med å redusere bias?
Å redusere mellommenneskelig kontakt i rekrutteringsprosessen skaper forutsetninger for å redusere bias. Samtidig er kjemien mellom kandidaten og den fremtidige arbeidsgiveren viktig. Derfor kan det være en fordel å implementere digitale verktøy tidlig i prosessen, for eksempel i arbeidet med stillingsannonsene, og la den subjektive kontakten havne så sent i utvelgelsesprosessen som mulig.