Hitta rätt kandidater och sänk företagets omkostnader

Avatar of Konstantinos Pantazis

Konstantinos Pantazis

Head of Data

När man anställer behöver många svåra beslut fattas, men ett av de mest avgörande är exakt vem man ska anställa. Trots det svarade fler än 7 av 10 arbetsgivare i en undersökning från CareerBuilder att de har anställt kandidater som inte visade sig vara rätt för rollen. Det är ett enormt antal! Varför fattar arbetsgivarna sådana beslut och kan de undvikas?

Beräkning av andelen dåliga anställningar

Vad är det som gör att en kandidat inte är rätt för en roll? En dålig rekrytering definieras som en anställd som lämnar företaget inom de första 12 månaderna från anställningsdatumet. Enligt det amerikanska arbetsmarknadsdepartementet motsvarar den enskilda kostnaden för en sådan rekrytering ungefär 30 % av den första årslönen för en nyanställd.

Hur mycket skulle det i så fall kunna kosta ert företag på årsbasis? För att räkna ut den siffran behöver ni veta den genomsnittliga årsinkomsten, procentandelen anställda som lämnade företaget inom de första 12 månaderna från anställningen och hur många personer som företaget planerar att anställa de kommande 12 månaderna.

Formel:

Total kostnad = Genomsnittlig årsinkomst x 0,3 x Andel dåliga anställningar x Antal anställda som ska rekryteras

Exempel:

Genomsnittlig årsinkomst = 500 000 SEK

Andelen dåliga anställningar = 10%

Antal anställda som ska rekryteras = 50 st

Total kostnad = 500 000 SEK x 0,3 x 0,1 x 50 = 750 000 SEK

I verkligheten kan kostnaden vara ännu högre än så, eftersom vissa kostnader är svårare att mäta än andra. Nedan hittar du exempel på några av dessa kostnader:

  • Tid och kostnader för introduktion och utbildning av nyanställda
  • Tid och kostnader för att granska cv:n, boka intervjuer och publicera platsannonser
  • Tid och energi som går åt till att hantera dåliga prestationer hos de anställda
  • Minskad produktivitet eftersom projekt störs och arbetsflöden påverkas
  • Ökad stress och låg arbetsmoral i teamet
  • Risk för långa och kostsamma rättsliga förfaranden efter uppsägning

Om vi är medvetna om dessa nackdelar, varför ser vi då fortfarande dåliga anställningsmetoder? CareerBuilder-undersökningen som nämns ovan ger några riktigt intressanta insikter:

  • 35% visste att kandidaten inte hade alla nödvändiga färdigheter men kände att de kunde lära sig snabbt
  • 32% chansade på en trevlig person
  • 30% kände sig pressade att fylla rollen snabbt
  • 29% fokuserade på kompetens och inte på attityd

Minska andelen dåliga anställningar

Nu när du räknat ut hur mycket dina dåliga rekryteringar kostar dig, vilka åtgärder kan du nu vidta för att börja minska detta antal?

Om du inte redan har börjat fundera på att investera i ett rekryteringsverktyg inför det nya året kan det vara dags att göra det nu. Enligt G2 säger 94% av rekryterare och rekryteringsansvariga att användningen av en rekryteringsverktyg har haft en positiv inverkan på deras rekryteringsprocess, medan 78% av de arbetsgivare som använder ett ATS (Applicant Tracking System) säger att rekryteringstekniken gör det lättare än någonsin att hitta bra talanger. Med tanke på den här statistiken är det inte heller konstigt att över 98% av Fortune 500-företagen har ett rekryteringsverktyg.

Hur hjälper ett rekryteringsverktyg er att undvika dåliga rekryteringar?

Effektivisera din rekryteringsprocess

Bra kandidater går troligen igenom flera ansökningar, så tiden är viktig. Manuella processer för rekrytering kan ta mycket tid, vilket gör att du riskerar att förlora de bästa kandidaterna. Rekryteringen ska vara snabb och smidig, så om du använder ett ATS som kan automatisera din rekrytering kan du spara massor av tid.

Identifiera högkvalificerade och olika typer av kandidater

Med ett ATS bestämmer du reglerna. Anpassa allt från din karriärsida, jobbannonser och ansökningsfrågor till arbetsflöden, meddelanden och integrationer. Kombinationen av dessa verktyg och en anpassning av processen till exakt hur du och ditt team arbetar, gör att du inte bara kan locka till dig de bästa kandidaterna – utan också rätt kandidater för dina roller.

Minimera partiskhet i urvalsprocesserna för kandidater

Det är ingen hemlighet att team innehållande personer med olika bakgrunder och kompetenser leder till både mer produktiva och mer kreativa arbetsplatser. Ett rekryteringsverktyg kan göra det möjligt för dig att granska kandidater genom att dölja all personlig information som kan leda till risk för omedveten partiskhet.

Du kan läsa om Teamtailors anonyma rekrytering här.

Optimera din karriärwebbplats

Organisationer som investerar i employer branding har tre gånger större sannolikhet att göra en kvalitetsanställning. Om du har en karriärsida där du kan visa upp ditt arbetsgivarvarumärke och din företagskultur, ökar likaså dina chanser att locka till dig de bästa talangerna. De flesta kandidater gör en djupdykning i ett företag innan de bestämmer sig för att söka, så det är fördelaktigt att ha en plats där de kan hitta all information de behöver och få en bättre inblick i hur ni är som organisation.

Förbättra insyn och kommunikation

Vi undersökte nyligen 400 kandidater för att ta reda på exakt vad de letar efter under rekryteringsprocessen – 31% av de tillfrågade uppgav att de är mest irriterade över att bli "ghostade" av rekryteraren. Ett rekryteringsverktyg kan hjälpa dig att undvika att dina kandidater blir "ghostade" genom att automatisera meddelanden i rekryteringsprocessen, skicka påminnelser och se till att du når ut till alla, oavsett om de får jobbet eller inte.

Denna nivå av öppenhet och kommunikation bör finnas med från det att en kandidat ansöker om anställning till och med onboardingen, likväl som anställd framöver. Det är föga förvånande att 69% av de anställda är mer benägna att stanna på ett företag i tre år om de har haft en bra introduktionsprocess.

Dessa förändringar kan bidra till att minska antalet dåliga anställningar. Om vi tar vårt exempel från tidigare och halverar andelen dåliga anställningar från 10% till 5%, skulle vi också halvera de tillhörande kostnaderna. 

Total kostnad = 500 000 SEK x 0,3 x 0,05 x 50 = 375 000 SEK

Investera i ett rekryteringsverktyg och gör så pass stora besparingar att investeringen betalar sig själv. Gör det enkelt att hitta rätta kandidater till varje roll och ge företaget en chans att växa.

Om ni vill veta mer om hur ett rekryteringsverktyg kan hjälpa er att hitta rätta kandidater, klicka här!