Hur mår ditt employer brand?

Avatar of Olle Forneus

Olle Forneus

Head of Social Media på Teamtailor som gillar människor i allmänhet, digital kommunikation och i synnerhet employer branding.

Vi på Teamtailor anordnade ett webinar på temat: "Hur produktivt är ert varumärke som arbetsgivare?".  Vi samlade vår expertpanel och lät dem dela med sig av hur man bäst bygger sitt varumärke som arbetsgivare. Här är de 5 viktigaste sakerna för dig att tänka på: 

1. "När man har attraherat medarbetare får man inte glömma att också behandla dem bra"

Att skapa ett bra varumärke som arbetsgivare är viktigt för att attrahera talanger men också för att få dem att stanna kvar på företaget.

I en värld där ruset av "det nya" gör oss exalterade och villiga att lämna det vi redan har bakom oss är det viktigt att komma ihåg att ens team i många fall är oersättligt och att ert varumärke som arbetsgivare börjar med det.

Att attrahera nya, fantastiska talanger är något av det allra mest spännande för ett växande företag, men det gäller att de nuvarande medarbetarna inte slutar under tiden som man söker ny personal. Innan ni rekryterar nya medarbetare, så fråga er själva:

 1. Är våra nuvarande medarbetare nöjda?

 2. Känner de sig uppskattade?

 3. Känner de lojalitet till företaget?

 4. Erbjuder vi verkligen det som vi presenterar på vår karriärsida och beskriver under intervjuer?

Om svaret på någon av de frågorna är nej, så fråga er själva varför och vad ni kan göra åt det.

Den bästa investeringen är den i era medarbetare. Börja alltid internt. Er karriärsida och det varumärke ni marknadsför ska vara ett konkret exempel på vad kandidaterna kan förvänta sig när de börjar jobba på ert företag.

2. "Om ni inte går från ord till handling är ert varumärke som arbetsgivare bara en fasad"

Var autentiska och vet vad ni har ett erbjuda. En viktig lärdom är att transparens är den nya lyxen inom rekrytering. Om ni marknadsför er själva som den stereotypiska "drömarbetsgivaren" och får det att verka som att ni erbjuder en typ av arbetsplats som ni i själva verket inte gör, så blir det genast uppenbart för era nyrekryteringar.

Vad är då de goda nyheterna? Jo, det finns en enkel lösning: Var transparenta.

När ni granskar CV:n är det viktigt att glömma att det finns en människa bakom vart och ett. Det är alltid bra att ta av sig rekryteringshatten och tänka på att de sökande helst vill veta vad de ger sig in på redan från början. Om ni till exempel är ett ungt företag och inte har möjligheten att erbjuda det som konkurrenterna gör än, så tveka inte att berätta det! Dela med er av er vision och era mål. Om kandidaterna tror på det ni gör, kommer de att uppskatta er öppenhet och sannolikt känna större entusiasm inför att bli en del av teamet istället för att inbilla sig något annat.

3. "Era medarbetare är era bästa ambassadörer om ni tar hand om dem på rätt sätt"

Vill ni ha gratis reklam? Det finns ingen som har mer gott att säga om er än era medarbetare – om ni behandlar dem på rätt sätt. Om medarbetarna känner sig uppskattade, respekterade och som en del av företaget, samtidigt som de kan vara sig själva, ökar chansen att de berättar det för sina nätverk och människor i deras närhet. Människor är benägna att berätta om det bästa i sina liv, både för att få andra att börja jobba med dem och för att framhålla att de jobbar på det bästa företaget. Satsa internt och investera i era medarbetare så får ert varumärke som arbetsgivare ovärderlig gratis reklam.

4. "Ett varumärke som arbetsgivare skapas inte på en dag – det kräver regelbundenhet"

För den som vill ha ett uppskattat varumärke som arbetsgivare gäller det att vara konsekvent. Man kanske kan tro att en bra karriärsida räcker för att attrahera kandidater, och så är det till viss del, men det tar tid att skaffa sig ett anseende som anspelar på företagets verkliga värderingar och dna. Det tar tid att skapa förtroende och att bilda en community. Var realistiska, ta fram en handlingsplan och verkställ den så ska ni se att regelbundenheten lönar sig.

5. "Fokusera på förbättringar och skjut egot åt sidan"

En av de sista och mest viktiga lärdomarna från webbinariet är hur betydelsefullt det är att genuint bry sig om vad teamet har att säga. Lyssna på era medarbetare när de kommer med feedback. Människor har ofta olika perspektiv, och det kan vara väldigt värdefullt för er.

Det är lätt hänt att bli partisk när man redan anser sig vara det bästa företaget med bäst EVP-tal, men det är oerhört viktigt att lägga sina egna åsikter åt sidan och lyssna på vad andra har att säga. Det finns en styrka i att vara många, och om ni tar reda på vad ert team tycker är positivt och negativt så får ni veta vad som måste förändras och vad som redan fungerar, och genom det gör ni ert varumärke som arbetsgivare ännu bättre. Så här samlar ni in feedback på ett effektivt sätt:

 • Anonyma undersökningar: Människor känns sig ofta mer bekväma med att ge genuin feedback när de vet att ingen kommer att döma dem. Ge dem den friheten och berätta hur ni tänker förbättra det negativa och fortsätta med det positiva.

 • Var tillgängliga: Låt teamet veta att de kan prata med er utan att behöva känna sig oroliga för att dömas eller förlöjligas. Ni vill inte att teamet ska vara rädda för er. Börja med att främja en öppen och inbjudande företagskultur.

 • Exitintervjuer. Gör så många exitintervjuer som möjligt.

  Tips på frågor:

  Vad skulle du göra annorlunda?
  Varför har du valt att sluta?
  Om jag vore din bästa vän, hur skulle du då sammanfatta företagskulturen i en mening?


  Hela inspelningen av webbinariet hittar ni här.