Hva hvis vi tar i bruk videospill i rekrutteringen?

Avatar of Olle Forneus

Olle Forneus

Head of Social Media hos Teamtailor – og en glad, avslappet svenske som generelt liker folk, digital kommunikasjon og særlig employer branding.

Vi vet det, og alle snakker om det: talentkrigen er i gang! Med et arbeidsmarked i kraftig oppsving, har mange profiler blitt utilstrekkelige. Kandidater ser i høyere grad etter mening i jobben de gjør, og selskaper må nå – i større grad enn noensinne – konkurrere kreativt i rekrutteringsmetodene for å fortsette å tiltrekke seg talenter.

Hvordan kan du skille deg ut og lokke kandidater til å søke og bli en del av bedriften din? Kan svaret ligge i videospill? 🤔

Videospill representerer en utrolig viktig talentpulje, ettersom nesten 58 % av franskmenn spiller regelemessig, hvorav 48 % er kvinnelige spillere! Reklamebyrået Dare.Win skapte blest i verden sommeren 2018 da de lanserte rekrutteringskampanjen «JOIN PARTY: THE FORTNITE JOB INTERVIEW».

Djm65XxWwAEexre

Utfordringene deres var enkle:

  • De ønsket å rekruttere to nye kreative profiler til byrået
  • De hadde et begrenset budsjett, og veldig begrenset tid til å rekruttere

Så langt er det den klassiske briefen.

Men hvordan tiltrekker du deg maksimalt antall kandidater med disse restriksjonene?

Som et resultat kom de på ideen med å gjennomføre intervjuene mens de spilte Fortnite – et spill som var et stort fenomen på daværende tidspunkt. 

For å unngå å ekskludere noen, opprettet de en e-postadresse slik at personer som ikke spilte fortsatt kunne søke.

Hvorfor var dette en briljant idé?

  • Forbedring av employer brandet

De lyktes med å skille seg ut blant konkurrentene sine ved å tiltrekke seg 600 kandidater via Fortnite på 10 dager, og 250 via e-post. Denne kampanjen gjorde dem i høy grad mer attraktiv blant målkandidatene deres i et meget konkurransepreget marked.

  • Forbedring av kandidatopplevelsen

Fordelene er ikke bare begrenset til bedriften. Kandidater har mye å vinne på å få en morsommere og mindre stressende kandidatopplevelse.

De to fornøyde rekruttene har også bekreftet til pressen og sagt at intervjuene deres var mer ensartet. Ifølge dem foregår intervjuer vanligvis med to eller flere personer som sitter ovenfor kandidaten med et bord mellom seg, der det blir stilt sensitive spørsmål. Denne typen intervjuer gjør det mulig for deg å bli bedre kjent med kandidatens personlighet og få en mye mer spontan og oppriktig samtale, ettersom denne typen intervju gir lite rom for planlagte og gjennomtenkte svar.

Det ble en vellykket innsats for Dare.Win – rekrutteringskampanjen deres skapte blest og genererte 190 millioner visninger over hele verden, noe som gjorde det mulig for dem å både finne de to stjernene sine, men også lagre andre interessante profiler for fremtiden.

Er videospill den nye måten å gjennomføre imponerende rekrutteringer på?

Spill kan brukes til å innfri ulike behov i ulike steg i rekrutteringsprosessen:

  • Sjekke kompatibiliteten mellom kandidaten og teamet kandidaten ville blitt en del av. F.eks. kan spillet brukes for de tre beste kandidatene for å erstatte det kulturelle intervjuet.

  • Tas i bruk som en bedriftscase. F.eks. en skattejakt skjult i koding for utviklere

  • Bedømme kandidatens ferdigheter. F.eks. enspillerspill eller teamvideospill for å vise innsatsvilje, tilpasningsdyktighet, tidsstyring og stressmestring. Kort sagt – mange kvaliteter som settes pris på i arbeidslivet.

Noen bedrifter får utdelt midler til å tilby bedrifter å bruke videospill i rekrutteringen sin. Konseptet: å se kandidater spille videospill.

Valg av spill avhenger av stillingen og profilen man ser etter.

Dette er tilfellet hos Skilleo. Selskapet ble etablert i 2020 og tilbyr to typer spill til kundene sine som ønsker å gjøre kandidatvurderingen delvis gjennom spilling:

  • Et teamspill som enten kan spilles mellom kandidater eller med driftsteamet. Det er kunden som bestemmer

  • Et individuelt spill som bedømmer personlige ferdigheter som rigorisme, stressmestring og innsatsvilje.

Hvorvidt du vinner eller ikke, er ikke viktig i spillene – det som betyr noe, er hvordan du spiller. Du kan vinne, men det å vise tegn på selviskhet eller et sterkt ego er ikke nødvendigvis noe som blir positivit ansett hos rekrutterere.

Ifølge Guy Halfteck, administrerende direktør i Knack, gir spill en endeløs mengde data. «Det er et så kompleks system at hvert millisekund av spilling omdannes til hundrevis av datavariabler», sa han. «Det du velger å gjøre, det du velger å ikke gjøre, hvor kjapt du gjør ting og hvordan du har endret spillet over tid – alle disse atferdene bidrar til å avsløre ferdigheter og personlighetstrekk.»

Det er derfor en rekke fordeler med videospill. Som demonstrert med eksemplet om Dare.Win, bidrar det til å gjøre bedriften med attraktiv ved å tilby en morsom opplevelse, redusere testrelatert nervøsitet og oppfordre til spontan atferd med en mer subtil vurdering som reduserer partiskhet, samtidig som den avslører informasjon om kandidaten i aksjon.

I dette ekstremt konkurransepregede markedet, kan dette være en god måte å bli attraktiv på.

Men som enhver løsning har den også sine ulemper: tid og engstelse.

Ikke tiden det tar å spille, som ville vært tilsvarende tiden som settes av til et intervju eller en teknisk test, men heller tiden det tar å analysere dataene, som per i dag ikke er øyeblikkelige. Dog finnes det allerede teknologier som kunstig syn og språkgjenkjenning som gjør det mulig å automatisere analyser. Det er derfor bare et spørsmål om tid før dette er løst. 

Engstelsen kommer fra kandidater som ikke spiller som kanskje er redde for denne løsningen. I praksis blir imidlertid ikke prestasjonen i spillet tatt med i betraktning, uansett hvem som vinner eller taper. I tillegg er spillene lett tilgjengelige, og kandidatene får tid til å gjøre seg kjent med spillet i forkant av intervjuet for å være best mulig forberedt.

Med utviklingen av generasjon Z og alfa, kan videospill derfor bli en løftestang for å tiltrekke seg dem.